ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Από 08/03/2020 έως 17/03/2020

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» ανακοινώνει νέα εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης εταιρεία  International Mediation Consulting του Καναδά, διάρκειας 80 ωρών (10 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης), που οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011, η οποία θα διεξαχθεί από 08/03/2020  έως 17/03/2020

Η εκπαίδευση θα γίνεται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ., (με ενδιάμεσα διαλείμματα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική, όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα συντάχθηκε από τη διεθνούς φήμης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών κα Μαρία Δαμιανάκη, η οποία έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή, επιχειρηματική και κοινωνική διαμεσολάβηση και είναι σύμβουλος Κυβερνήσεων διαφόρων Κρατών σε θέματα ανάπτυξης πολιτικών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από 2500 διαμεσολαβήσεις σε οικογενειακές, κυρίως, διαφορές.

Εκπαιδευτές: 

Βασιλική Παπαδημητρίου, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR Λονδίνου, ΚΕΔΙΠ Πειραιά και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών Ολλανδίας Toolkit Company-NL, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής  Middlesex του Λονδίνου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, ενεργό μέλος Ενώσεων και φορέων που προωθούν τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική και Διαμεσολαβήτρια εμπορικών, αστικών και οικογενειακών υποθέσεων.

Βικτωρία Λιούτα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR Λονδίνου, και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών Καναδά (IMC) Καναδάς, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LL.M.  στα Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας, International Commercial Arbitrator, FCIArb, κάτοχος Ευρωπαϊκών και Διεθνών πιστοποιήσεων στη Διαμεσολάβηση, ενεργό μέλος Ενώσεων και φορέων που προωθούν τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική και Διαμεσολαβήτρια εμπορικών και ναυτιλιακών υποθέσεων.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα  εκπαιδευομένων συμμετέχουν  15 (δέκα πέντε) άτομα.  Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 10 (δέκα) το σεμινάριο θα αναβληθεί.

Το  πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εστιάζει στην ανάλυση τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων, σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης, τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στη διαμεσολάβηση, παιχνίδια ρόλων, δεξιότητες και γνώσεις σε πολύ προχωρημένο στάδιο στη διαδικασία διαμεσολάβησης, απαραίτητες για δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3898/2010 για διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης και διενέργεια διαμεσολάβησης.  

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 80 ωρών του προγράμματος και επιτύχουν στην τελική Αξιολόγηση θα λάβουν Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το “International Mediation Consulting” του Καναδά σε συνεργασία με το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ».

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι σύνολο Ευρώ 1200, τα οποία θα εξοφλούνται πριν την έναρξη της εκπαίδευσης. (το κόστος αυτό αφορά ΜΟΝΟ τον συγκεκριμένο ΚΥΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ»:  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: (ΙΒΑΝ: GR23 0172 5030 0055 0308 7761 975)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
  4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία
  4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση κατατίθενται στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ», στο Επιμελητήριο Τρίπολης (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη) ή ηλεκτρονικά, σκαναρισμένες (με υπογραφή και σφραγίδα) στο email: info@lisitripolis.gr, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημείωση: Λαμβάνεται η ημερομηνία (βάσει της προκαταβολής στην τράπεζα) που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

Για τις αιτήσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (www.lisitripolis.gr)

Εγγραφές θα  γίνονται δεκτές μέχρι 04/03/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες:

τηλ.: 2710.227141-2, εσωτ. 215 (κα Μίκα Μπερτζελέτου)

τηλ.: 6982522307 (κα Βασιλική Παπαδημητρίου) – email: papvas25@gmail.com

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την αίτηση