«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), ως συνιδρυτής του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), διαχρονικά υποστηρίζει τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών με στόχο την αποσυμφόρηση στην απονομή δικαιοσύνης αλλά και την καλλιέργεια νοοτροπίας της κοινωνίας για ειρηνική επίλυση διευθέτησης διαφορών. Η συνεργασία τόσων θεσμικών φορέων προς ένα κοινό στόχο αναδεικνύει τη σημασία των μεθόδων αυτών αλλά και αποτελεί εγγύηση για την ευόδωση του επιδιωκόμενου στόχου.»