ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πάνος Αλεξανδρής απηύθυνε χαιρετισμό στη Συνέλευση των Εταίρων του ΟΠΕΜΕΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 στην έδρα του, με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου, του Γενικού Γραμματέα κ. Νικόλα Κανελλόπουλου και των Προέδρων και εκπροσώπων των φορέων – μελών του Οργανισμού.

Ο κ. Π. Αλεξανδρής επισήμανε ότι η Διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτικό, λειτουργικό και αποτελεσματικό εργαλείο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο αποσυμφορεί τα δικαστήρια και οδηγεί σε ταχύτερη επίλυση των διαφορών. Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη Διαμεσολάβηση είναι να προαχθεί μια διαφορετική κοινωνική φιλοσοφία και να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να επιλύσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις μεταξύ τους διαφορές.

Από την πλευρά του Οργανισμού, ο Πρόεδρος κ. Κ. Μενουδάκος τόνισε την αξία της συντονισμένης προσπάθειας Πολιτείας και Κοινωνίας για την προβολή της εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, ενώ υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο των κοινωνικών φορέων και των δικηγόρων στην επιτυχή εφαρμογή των θεσμών.

Το Προεδρείο και οι εκπρόσωποι των εταίρων του ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστησαν τον κ. Π. Αλεξανδρή για την τιμητική του παρουσία, εκφράζοντας την ισχυρή βούληση όλων για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της Διαμεσολάβησης σε όλη τη χώρα.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου