Πρόσφατα, ο Δρ Γκραντ Μόρις του πανεπιστημίου Victoria στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας ολοκλήρωσε μια πολύτιμη έρευνα σχετικά με τη φύση της ιδιωτικής εμπορικής διαμεσολάβησης στη Νέα Ζηλανδία.

Ο στόχος της έρευνας τον Ιούνιο του 2016 ήταν να εξετάσει την εμπορική αγορά της διαμεσολάβησης από την προοπτική του θεματοφύλακα- κάτι το οποίο αναπόφευκτα σήμαινε ότι οι δικηγόροι ήταν η κύρια πηγή των δεδομένων. Οι δικηγόροι που ασχολούνται κυρίως με τον τομέα του εμπορικού δικαίου, στο επίπεδο του συνεργάτη σε δικηγορικό γραφείο μαζί με τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο (γενικός σύμβουλος) για κυβερνητικές υπηρεσίες ή ιδιωτικές εταιρείες υπήρξαν ο στόχος μέσα από μια διαδικασία έρευνας και συνεντεύξεων.

Ενδιαφέρουσες συγκρίσεις μπορούν να γίνουν με αντίστοιχη έρευνα του γνωστού οργανισμού διαμεσολάβησης του Λονδίνου CEDR 2016, που εκδόθηκε περίπου την ίδια στιγμή με την ανωτέρω έρευνα και διαπίστωσε ότι 10.000 εμπορικές διαμεσολαβήσεις ολοκληρώθηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ήτοι μια αύξηση της τάξης του 5% από το 2014.

Μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

> Οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξης από τους δικηγόρους για τη διαμεσολάβηση.

> Ο κύριος λόγος της προτίμησης στη διαμεσολάβηση είναι το κόστος. Αυτός ο λόγος κατέλαβε την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά! Οι δύο άλλες κοινές αιτίες είναι η ταχύτητα και η διατήρηση των σχέσεων.

> Οι ερωτηθέντες έθεσαν με σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κατά την επιλογή ενός μεσολαβητή: την εμπειρία, τη φήμη, τις δεξιότητες και τη γνώση επί του αντικειμένου. Μόνο το 10% των ερωτηθέντων έθεσαν ως προτεραιότητα το ύψος της αμοιβής του διαμεσολαβητή.

Διαφαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα, η έντονη προτίμηση των πολιτών της διαμεσολάβησης έναντι της δικαστικής επίλυσης μιας διαφοράς. Το κόστος και η ταχύτητα είναι μερικά από τα οφέλη. Οφείλει όμως να επισημανθεί και η σπουδαιότητα του ρόλου των δικηγόρων και συμβούλων σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολλοί εκείνοι που βασίζονται στη γνώμη του δικηγόρου για το ποια οδό επίλυσης να επιλέξουν. Για αυτό και οι κύριοι θεματοφύλακες του θεσμού είναι οι δικηγόροι και οι ίδιοι οι διαμεσολαβητές. Τέλος, αυτό θα μπορούσε να γίνει και παράδειγμα προς μίμηση για τη χώρα μας, μιας και η νοοτροπία μπορεί να αλλάξει, αρκεί να το θέλουμε και εμείς οι ίδιοι υποστηρίζοντας το θεσμό της διαμεσολάβησης και εντάσσοντάς τον στην καθημερινότητά μας.

Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M., Δρ. Νομικής

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών,

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ (e-learning)

Ηarvard University, PON Accredited.

www.tlc-lawfirm.gr

 

Για περισσότερα συμπεράσματα και πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πηγή:

http://kluwermediationblog.com/2016/07/06/gatekeepers-to-commercial-mediation-in-new-zealand/