«Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, που υποδέχθηκε από τους πρώτους το νέο θεσμό της Διαμεσολάβησης και εκτίμησε το ρόλο και τη συμβολή της, στην επιχειρηματικότητα και τον επιχειρηματία, συνδημιουργός του πρώτου Φορέα στην Αθήνα, για εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, το «ΑΘΗΝΑΊΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία στην κατεύθυνση προώθησης του θεσμού και είναι ανοιχτό σε παρόμοιες συνεργασίες και δράσεις με ευρεία εκπροσώπηση από κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους.»