Πώς μετατρέπουμε την επώδυνη και ακριβή διαδικασία ενός διαζυγίου, σε μία διαδικασία οικονομικά προσιτή, ειρηνική και λιγότερο ασταθή; Μία είναι η λύση : Οικογενειακή Διαμεσολάβηση!

Η διαδικασία αυτή, που αποτελεί μία πιο παραγωγική και λιγότερο αγχωτική προσέγγιση της διακοπής έγγαμης συμβίωσης, συγκριτικά με τη δικαστική οδό, περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρίτο, ο οποίος χωρίς να παίρνει το μέρος κάποιου συζύγου, επιδιώκει να ρυθμιστεί φιλικά η διαφορά ικανοποιώντας εξίσου τα μέρη. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά οφέλη από την επιλογή της Διαμεσολάβησης, έναντι της Δικαστικής οδού, τα 5 δε πιο σημαντικά οφέλη είναι:

1.        Λιγότερο αγχωτική διαδικασία
Κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές παράγεται λιγότερο άγχος από αυτό που παράγεται στις αίθουσες του δικαστηρίου στις οποίες οι πολλαπλές και έντονες αντιπαραθέσεις εξουθενώνουν τα μέρη. Η ιδέα της Διαμεσολάβησης αφορά στην προώθηση φιλικής συνεργασίας, που είναι αμοιβαία επωφελής για τα πρώην μέλη της οικογένειας. Η δουλειά του Διαμεσολαβητή δεν έγκειται μόνο στη βοήθεια που παρέχει στα μέρη κατά τη διαμόρφωση των όρων της συμφωνίας στην οποία θα καταλήξουν αλλά επιπλέον συμβάλλει και στην μείωση της έντασης, στην εξάλειψη του έντονου και αρνητικού συναισθήματος και στη βοήθεια να βελτιώσουν τις σχέσεις που έχουν ενταθεί και να αλληλοσυμπεριφέρονται φιλικά. Τα παιδιά δε, που ενδεχομένως υπάρχουν, μπορούν να επωφεληθούν από την μείωση της έντασης. Μια ομαλή Διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις και στις σχέσεις με τα παιδιά τους, όσο και στην απόδοση στην εργασία τους και σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

2.       Λιγότερο ακριβή διαδικασία (κατά 40-60%)
Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι πολύ οικονομική διαδικασία σε σύγκριση με την ένδικη διαδικασία. Και μάλιστα κατά μέσο όρο, το κόστος είναι περίπου 40-60% μικρότερο. Το κόστος της Διαμεσολάβησης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων, του προγραμματισμού επικοινωνίας με τα παιδιά κ.α., όμως ακόμη και σε πολύπλοκες περιπτώσεις, είναι πολύ λιγότερο, αν σκεφτεί κανείς ότι αρκετοί άνθρωποι παραμένουν σε έγγαμη κατάσταση ενώ δεν υφίσταται πλέον έγγαμη σχέση, μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ένδικο διαζύγιο. Σε αυτή την περίπτωση η Διαμεσολάβηση είναι η μόνη λύση.

3.       Πιο γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία
Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης είναι τέσσερις έως δέκα εβδομαδιαίες συνεδρίες. Αντίθετα, ένα μακρύ, περίπλοκο διαζύγιο μπορεί να τραβήξει για μήνες ή και χρόνια. Η Διαμεσολάβηση πρέπει να είναι γρήγορη, αποτελεσματική και ευέλικτη. Λόγω της χαλαρής, διαπραγματεύσιμης διαδικασίας, οι γραμμές επικοινωνίας διατηρούνται ανοιχτές και επιτρέπουν την ανταλλαγή ιδεών με εξατομικευμένες και πρωτοποριακές λύσεις για την επίλυση τυχόν συμβάντων. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει μια γρήγορη και φιλική προσέγγιση και όχι μια μαχητική δέσμευση όπου σε όλους μένει ένα αίσθημα εξάντλησης και δυσαρέσκειας.

4.        Ιδιωτική και εμπιστευτική
Ενώπιον μιας δημόσιας αίθουσας δικαστηρίου, επιτρέπεται σε οποιονδήποτε παρευρισκόμενο να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των διαδίκων. Ένα από τα πιο επιθυμητά οφέλη της Διαμεσολάβησης είναι ότι είναι απόλυτα ιδιωτική και εμπιστευτική διαδικασία. Ο Διαμεσολαβητής θα πραγματοποιήσει συνεδρίες σε μια αμοιβαία συμφωνηθείσα τοποθεσία που είναι ιδιωτική και άνετη. Κανείς εκτός από τον Διαμεσολαβητή θα ακούσει ή θα γνωρίζει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών. Τα μόνα έγγραφα που θα λάβει το δικαστήριο είναι η τελική, υπογεγραμμένη συμφωνία που συνοδεύει το  διαζύγιο.

5.       Διαδικασία με κέντρο τα συμφέροντα του παιδιού και πιο ειρηνική
Οι διαπραγματεύσεις για τα θέματα που αφορούν στα ανήλικα τέκνα, όπως αυτό της επικοινωνίας γονέων τέκνων, λαμβάνουν χώρα ήρεμα. Τα παιδιά επηρεάζονται λιγότερο, δεν χρειάζεται να εμφανίζονται ή να καταθέτουν ενώπιον των δικαστηρίων, για λογαριασμό των δύο γονέων και δεν εισπράττουν αυτή την πίεση που θα εισέπρατταν αν υφίστατο ένδικη διαδικασία.

Πηγή: https://www.mediate.com/articles/andrewsa1.cfm

Όλγα Ν. Τσιπτσέ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω –Δ.Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ- GDPR/DPO ex