Ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα με επιτυχία διασυνοριακή διαφορά εμπορικής φύσεως στη Διαμεσολάβηση. Τα μέρη, δύο εταιρείες διεθνούς βελινεκούς, διαπραγματεύονταν ένα χρόνο πάνω σε διαφορά αξίωσης αποζημίωσης για μη εκτέλεση έργου λόγω ταραχών και πραξικοπήματος στη γειτονική Τουρκία τον Ιούλιο 2016. Δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι γνωμοδότησαν σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υπόθεσης για την κάθε πλευρά σε περίπτωση που τα μέρη αποφάσιζαν την προσφυγή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη με βάση τους όρους της σύμβασης. Η σύμβαση δεν προέβλεπε Διαμεσολάβηση παρά μόνο προσφυγή σε Δικαστήριο και εφαρμοστέο Δίκαιο, παρόλ’ αυτά τα μέρη συμφώνησαν την υπαγωγή της διαφοράς τους στη Διαμεσολάβηση πριν οιασδήποτε άλλης ενέργειας.

Και οι δύο πλευρές θεώρησαν ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουν τη φήμη και το «όνομά» τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά και κυρίως να προστατέψουν τους όρους της σύμβασής τους από διεθνείς ανταγωνιστές σε μία «ανοιχτών των θυρών» διαδικασία στα Δικαστήρια. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης προτάθηκε στα μέρη από τους δικηγόρους τους, με τους οποίους τα μέρη συνεργάζονταν χρόνια, οι οποίοι κατανόησαν την επιτακτική ανάγκη των πελατών τους για εύρεση λύσης εκτός των Δικαστηρίων και αφουγκράστηκαν την ανησυχία και των δύο μερών για χρονοβόρα δικαστική διαμάχη, υπέρογκα ποσά αμοιβών και εξόδων και μίας απόφασης στην οποία θα εφαρμόζονταν Νόμοι και ένας μόνο θα ήταν νικητής και ο άλλος ηττημένος. Τα μέρη κατέστησαν σαφές στους δικηγόρους τους την σημασία της μεταξύ τους επαγγελματικής σχέσης και την αγωνία να βρεθεί τρόπος εύρεσης λύσης στη διαφορά τους εξασφαλίζοντας σαφώς τα συμφέροντά τους.

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις χωρίς επιτυχία, μεταξύ μόνο των δικηγόρων για λογαριασμό των πελατών τους, άπειρα μακροσκελή έγγραφα είχαν ανταλλαγεί για τα απόλυτα δικαιώματα κάθε πλευράς βάσει νόμων και νομολογίας, και τα μέρη αποφάσισαν τελικά να προσέλθουν στη Διαμεσολάβηση. Οι δικηγόροι τους ήταν παρόντες σε όλη τη διαδικασία και είχαν ενεργή συμμετοχή στο αποτέλεσμα, βοηθώντας και προτρέποντας τους πελάτες τους να εξασφαλίσουν μία συμφωνία που ήθελαν οι ίδιοι. Η συνέχιση της σχέσεως των μερών ήταν σημαντική για τους δικηγόρους καθώς τούτο σήμαινε συνέχιση συνεργασίας με τους πελάτες τους και σε άλλες επόμενες συμβάσεις. Ηταν δε η πρώτη φορά, κατά της διάρκεια της Διαμεσολάβησης, που οι δικηγόροι της μίας και της άλλης πλευράς άκουσαν, αμφότεροι, τις απόψεις και τα επιχειρήματα «δια στόματος» των ιδίων των ενδιαφερομένων, όχι με νομικά στοιχεία και νόμους, αλλά εκφράζοντας τις πραγματικές ανάγκες τους και την αντίληψή τους για τα γεγονότα που διέκοψαν τη μεταξύ τους σχέση, και το ενδιαφέρον τους για τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον της συμβατικής τους σχέσης και συνεργασίας.

Η διαμεσολαβήτρια, χρησιμοποιώντας τεχνικές και δεξιότητες και διαπραγματευτικές ικανότητες βοήθησε τη συζήτηση και το διάλογο των μερών, χωρίς να εκφέρει άποψη, αλλά κατανοώντας το φόβο τους για την έκβαση της υπόθεσης και τη σωρεία των απαιτήσεων όπως ειπώθηκαν από τους δικηγόρους κατά τη διαδικασία, αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα και την σύγχυση που εξέφρασαν τα μέρη για τα γεγονότα και την ξαφνική διακοπή του έργου που είχαν συμφωνήσει, καθώς και την αγωνία τους για το μέλλον τους προσωπικά, οικονομικά και επαγγελματικά. Στη συνέχεια, προέτρεψε τα μέρη και τους δικηγόρους τους να συζητήσουν ανοιχτά τις δυνατότητες και αδυναμίες της κάθε πλευράς σε ενδεχόμενο Δικαστήριο και το αποτέλεσμα μίας πιθανής Δίκης, και, κατόπιν, με βάση τις πραγματικές επιθυμίες των μερών ήλεγξε την πραγματικότητα της μελλοντικής επαγγελματικής σχέσης τους και προκάλεσε με δεξιότητα τις διαπραγματεύσεις των μερών στην εύρεση λύσης μόνο από τα ίδια τα μέρη.

Το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης ήταν αυτό στο οποίο τα μέρη κατέληξαν μόνοι τους και αποφάσισαν οτι ικανοποιεί τα συμφέροντά τους για τη συνέχιση της συνεργασίας τους και της μελλοντικής σχέσης τους.  Οι δικηγόροι συνέταξαν τη συμφωνία και εργάστηκαν σκληρά με τη βοήθεια της διαμεσολαβήτριας ώστε να αποτυπώσουν τις ανάγκες και τελικές συμφωνίες των μερών. Η επιτυχία της Διαμεσολάβησης ήταν γεγονός και όλοι οι συμμετέχοντες αποχώρησαν κερδισμένοι από το αποτέλεσμα.

Βικτωρία Λιούτα
Δικηγόρος και Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών