Μια μέρα Διαμεσολάβησης μπορεί να οργανωθεί γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο της διένεξης. Αλλά πώς αποφασίζετε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή;

a. Έγκαιρη Διαμεσολάβηση

«Μια έγκαιρη βελονιά εξοικονομεί εννιά», λέει ένα ρητό. Αυτή η έκφραση προσφέρει έναν καλό κανόνα για να καθορίσουμε πότε πρέπει να οργανωθεί μια Διαμεσολάβηση.

Η έγκαιρη Διαμεσολάβηση έχει πολλά οφέλη:

i. Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
Οι νομικές δαπάνες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Τα αρχικά στάδια μιας διαφοράς είναι λιγότερο δαπανηρά από τα μεταγενέστερα στάδια όπου απαιτείται περισσότερη εργασία. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη Διαμεσολάβηση προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

ii. Σύγκρουση + χρόνος = παγίωση

Καθώς η διαμάχη μεγαλώνει, οι άνθρωποι οχυρώνονται ολοένα και περισσότερο πίσω από τις θέσεις τους. Μια έγκαιρη Διαμεσολάβηση επιτρέπει στα μέρη να διαπραγματευτούν πριν από την επένδυση χρόνου, χρήματος και συναισθημάτων τους ως εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

iii. Διευκρινίσεις

Η Διαμεσολάβηση έχει εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας: το 86% των διαφορών μπορούν να λυθούν με Διαμεσολάβηση. Στην απίθανη περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, η Διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα ή να τα περιορίσουν.

b. Διαμεσολάβηση μετά τη δικαστική διαδικασία

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μια έγκαιρη Διαμεσολάβηση μπορεί να μην είναι κατάλληλη πρακτική:

  • Όταν μια διαφορά είναι ασυνήθιστα περίπλοκη και τα ζητήματα δεν μπορούν να προσδιοριστούν προκαταβολικά.
  • Όταν ένα ή περισσότερα από τα μέρη καταθέσουν αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα που χορηγούνται μόνον δικαστικά.

Ακόμη όμως και όταν η Διαμεσολάβηση δεν είναι εφικτή πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά η δυνατότητα επίτευξης διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων.

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να γίνει αυτό:

  • Όσο νωρίτερα διαμεσολαβούν τα μέρη, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.
  • Ο συμβιβασμός στο Δικαστήριο στερεί πολλά από τα οφέλη της έγκαιρης Διαμεσολάβησης. Η ανάπτυξη και τακτική επανεξέταση μιας στρατηγικής ΕΕΔ, παράλληλα με τη στρατηγική για δικαστική προσφυγή, θα διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί μια καλή ευκαιρία για μια έγκαιρη και συμφέρουσα συμφωνία.

Πηγή: https://thinkmediate.co.uk/knowing-when-to-mediate/

Αφροδίτη Α. Μπλέτα
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, European Patent Attorney
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR
Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών