Εκατοντάδες άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους λόγω κατάσχεσης ενδέχεται να τα σώσουν χάρη σε ένα Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης στην κομητεία St. Clair που έγινε προσφάτως υποχρεωτικό.

Το Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης βοηθά τους ιδιοκτήτες  των κατοικιών και τους δανειστές τους να βρουν μια λύση σε περίπτωση οικονομικής δυστοκίας, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του χρέους. Από την έναρξη του Προγράμματος το 2014, 360 ιδιοκτήτες ρύθμισαν τις οφειλές τους, εκ των οποίων, το 35% διατήρησε την ιδιοκτησία του και το 5% κατέληξε σε μία «αξιοπρεπή έξοδο» πριν την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το Πρόγραμμα στην κομητεία St. Clair τελείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επίλυσης Διαφορών, στο Carbondale του Ιλλινόις. «Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας είναι ευτυχές που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας όποτε είναι δυνατό, σε αυτή την αγχωτική διαδικασία», δήλωσε ο Missy Greathouse, ο εκτελεστικός διευθυντής. Το Ινστιτούτο Επίλυσης Διαφορών δεν πρέπει να συγχέεται με την δωρεάν νομική βοήθεια που παρέχεται στους ιδιοκτήτες κατοικιών καθώς τελεί έναν ουδέτερο ρόλο προσπαθώντας να εξισορροπήσει τις ανησυχίες τόσο των ιδιοκτητών όσο και των δανειστών.

“Ο στόχος είναι να κρατήσουν οι ιδιοκτήτες τα σπίτια τους ή τουλάχιστον να τα εγκαταλείψουν με αξιοπρεπή τρόπο ή ακόμη και να τα πουλήσουν πριν τον πληστειριασμό τους” δήλωσε ο διευθυντής του Προγράμματος Austin Mathis.

Η διαμεσολάβηση μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στην αναδιάρθρωση των στεγαστικών δανείων τους. Η ρύθμιση περιλαμβάνει τις οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και τα δικαστικά έξοδα, προβλέποντας ενδεχόμενη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου.

Σε ετήσια βάση λαμβάνουν χώρα περίπου 800 κατασχέσεις στην κομητεία St. Clair, δήλωσε ο Mathis. Οι περισσότερες οφείλονται σε απώλεια θέσεων εργασίας και όχι σε υπερδανεισμό καθώς υπάρχουν λιγότερες κατασχέσεις από υπερδανεισμό σε σύγκριση με εκείνες που σημειώθηκαν μετά τη μεγάλη ύφεση του 2008. Ελάχιστες δε, συνδέονται με ενυπόθηκα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 με 5 εκατομμύρια δολάρια, από το σύνολο των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διατέθηκαν σε εθνικό επίπεδο από 5 μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία παρείχαν δάνεια σε δανειολήπτες, που δεν είχαν πιστοληπτική δυνατότητα.

Πηγή : www.bnd.com

Ζωή Γιαννοπούλου
Δικηγόρος, Δ.Ν.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών