Οι Διαμεσολαβητές χαιρέτισαν με χαρά, την έναρξη στην Ιρλανδία, της Πράξης Διαμεσολάβησης από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Η Sabine Walsh, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών της Ιρλανδίας (MII), δήλωσε ότι το 2018 υπόσχεται να είναι “ένα σημαντικό έτος στην ανάπτυξη και την πρακτική της Διαμεσολάβησης στην Ιρλανδία ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος του Νόμου περί Διαμεσολάβησης”.
Η κ. Walsh πρόσθεσε: “Η έναρξη του νόμου αυτού είναι η επίσημη αναγνώριση από το κράτος της συμβολής που θα έχει η Διαμεσολάβηση στη βελτίωση των συστημάτων επίλυσης διαφορών στην Ιρλανδία.
“Ο νόμος προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την παροχή Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του νομικού συστήματος. Αυτό το πλαίσιο θα καταστήσει τη διαδικασία Διαμεσολάβησης ακόμη πιο ισχυρή και αξιόπιστη. Ως αποτέλεσμα, τα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαφορά έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλέξουν τη Διαμεσολάβηση πριν από την έναρξη της διαδικασίας, δεδομένου ότι οι δικηγόροι θα συμβουλεύουν τώρα τους πελάτες τους να εξετάσουν το θεσμό.
“Ο νόμος θα καταστήσει τη Διαμεσολάβηση περισσότερο διαθέσιμη και θα δώσει καλύτερες αποφάσεις και λύσεις, με χαμηλότερο κόστος, σε όσους εμπλέκονται σε διαφορές. Τα μέρη που επιλέγουν αυτή τη διαδικασία για την επίλυση των διαφορών έχουν το πλεονέκτημα ότι εμπλέκονται σε μια εμπιστευτική διαδικασία με την εξουσία να καθορίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα γι ‘αυτούς. Ο νόμος σημαίνει επίσης ότι οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσω της Διαμεσολάβησης είναι πλέον νομικά εκτελεστές.”
Είπε ότι το MII θα προσπαθήσει να “προωθήσει την κατανόηση, ευαισθητοποίηση και την πρόσβαση στη Διαμεσολάβηση σε ολόκληρη την Ιρλανδία” κατά τη διάρκεια του 2018.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι παράλληλα προς την Ελλάδα, έχουν αρχίσει αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινούνται σε σκοπιά προώθησης του θεσμού της Διαμεσολάβησης που είναι μονόδρομος για την αλλαγή τοπίου σε θέματα δικαιοσύνης, αποσυμφόρησης δικαστηρίων και αναβάθμισης υπηρεσιών προς πολίτες που μέχρι τώρα ήταν έρμαια μιας κατάστασης που καταρράκωνε τα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Πηγή : https://www.promediate.co.uk/ireland-leads-way-mediation/

Όλγα Ν. Τσιπτσέ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω –Δ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ- GDPR/DPO ex