Πρόσκληση

«Η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – 120 Δόσεις»

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 στις 14:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ»

του 1ου ορόφου της ΕΣΕΕ

(Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα)

με εισηγητές τους κ.κ.

Φώτη Κουρμούση

Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους,
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Βασίλη Κορκίδη

Πρόεδρο ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ

Νικόλα Κανελλόπουλο

Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)

Θεώνη Αλαμπάση

Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Δείτε εδώ την Πρόσκληση