ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ σας προσκαλεί ευχαρίστως στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της, που θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στις 5μμ, στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ της Κηφισιάς (οδός Διονύσου και Μυρσίνης ) ,στην αίθουσα «ΒΟΛΚΟΣ», όπου γίνονται οι συναντήσεις της ΠΥΛΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, την οποία η ΕΝΩΣΗ άνοιξε πριν από ένα έτος στην Κηφισιά.

Μετά από την κοπή της Πίτας ,το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ θα παραμείνει στην αίθουσα για δύο ώρες, από 6μμ μέχρι 8 μμ, προκειμένου να ενημερώσει δικηγόρους, Διαμεσολαβητές, πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις βασικές διατάξεις του νέου Νόμου 4640/2019 για την Διαμεσολάβηση και ειδικώτερα για την υποχρεωτική παράσταση των μερών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους σε μια αρχική συνεδρίαση Διαμεσολάβησης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΥΑΣ), επι ποινή απαράδεκτου της συζήτησης ένδικου μέσου, που αφορά όσες διαφορές Οικογενειακού Δικαίου προβλέπονται από τον πιο πάνω Νόμο και όσες διαφορές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, υποχρέωση που τίθεται σε εφαρμογή από την 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές υποθέσεις και από 15ης Μαρτίου 2020 για τις υπόλοιπες. Θα επισημανθούν, επίσης, οι υποχρεώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των μερών περί ενημέρωσης των πελατών τους, σε όλες τις περιπτώσεις (και όχι μόνο στις πιο πάνω αναφερόμενες) για την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με εξωδικαστικό εναλλακτικό τρόπο, εάν πρόκειται περί διαφοράς δεκτικής επίλυσης με τέτοιο τρόπο.

Θα υπάρξει επαρκής χρόνος για να δοθούν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Θα χαρούμε να σας δούμε.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019

Κατερίνα Κωτσάκη

Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ