Προτερήματα της Διαμεσολάβησης σε σύγκριση με μια δικαστική αντιδικία

Όποιος ιδιώτης ή επιτηδευματίας έχει κάποτε εμπλακεί ή εμπλέκεται τώρα σε μία δικαστική διένεξη γνωρίζει εξ εμπειρίας ότι η επίλυσή της απαιτεί από εκείνον να της αφιερώσει τρία πολύτιμα πράγματα:

 • Χρόνο
 • Ψυχική προσπάθεια
 • Χρήματα

Όποιος ιδιώτης ή επιτηδευματίας έχει κάποτε συμμετάσχει ή συμμετέχει τώρα σε μία διαμεσολάβηση, γνωρίζει εξ εμπειρίας ότι αυτή απαιτεί από εκείνον τα τρία προαναφερόμενα πράγματα σε πολύ μικρότερο βαθμό και για πολύ μικρότερο διάστημα.

Αναλυτικότερα:

Τα 10 σημαντικότερα συγκριτικά προτερήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με μία δικαστική διαδικασία είναι:

Δικαστική διαδικασία Διαμεσολάβηση
1. Αποφασίζει άλλος (ο δικαστής) τη λύση της διαφοράς για τα μέρη αυτής και όχι τα ίδια. Διαμορφώνουν τη λύση της διαφοράς τα μέρη της.
2. Η διαδικασία είναι γραπτή,πολύπλοκη και χρονοβόρα. Η διαδικασία είναι κατά κύριο λόγο προφορική (ως την τελική συμφωνία), κατανοητή από όλους και σύντομη.
3. Η διαδικασία πραγματοποιείται σεδημόσιο ακροατήριο δικαστηρίου,ενώπιον κοινού. Η διαδικασία πραγματοποιείται με μόνα τα μέρη, τον διαμεσολαβητή που επέλεξαν και τους δικηγόρους τους. Είναι απόρρητη.
4. Στο δικαστήριο αντιδικείς, δηλαδήτσακώνεσαι. Στη διαμεσολάβηση διαπραγματεύεσαι, δηλαδή συζητάς.
5. Στο δικαστήριο ο εμπλεκόμενοςσε μία διαφορά ακούγεται σπάνια.Δεν εκθέτει τις απόψεις του παράμόνο αν του ζητηθεί. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη μίας διαφοράς είναι οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας. Εκθέτουν την εμπειρία τους από την υπόθεσή τους και τις απόψεις τους για τη λύση της διαφοράς.
6. Στο δικαστήριο προσπαθείς να επιβληθείς στον άλλο. Στη διαμεσολάβηση προσπαθείς να πείσεις τον άλλο.
7. Στο δικαστήριο κάποιος κερδίζεικαι κάποιος χάνει. Στη διαμεσολάβηση, μέσα από την κοινά αποδεκτή λύση, κερδίζουν συνήθως όλοι.
8. Οι δικαστικές διαδικασίεςδιαρκούν (αναλόγως της φύσηςτους) μήνες ή χρόνια. Οι διαμεσολαβήσεις, μαζί με την προετοιμασία τους, διαρκούν (αναλόγως της ταχύτητας σύμπραξης των μερών της εκάστοτε διαφοράς) μέρες ή μήνες. Το βασικό στάδιο της διαδικασίας διαρκεί συνήθως μόλις μία ημέρα.
9. Στο δικαστήριο λύνονται μόνο τανομικά και τα οικονομικά ζητήματα. Στη διαμεσολάβηση λαμβάνονται υπόψη και αποκαθίστανται όλες οι πτυχές μίας διαφοράς (νομικές, οικονομικές, εμπορικές, κοινωνικές και συναισθηματικές).
10. Στις δικαστικές διαδικασίες οισυγγενικές σχέσεις και οισυνεργασίες μεταξύ των αντιδίκωντραυματίζονται και συχνάδιακόπτονται οριστικά. Στη διαμεσολάβηση οι συγγενικές σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των μερών της διαφοράς αποκαθίστανται, βελτιώνονται και ενίοτε διευρύνονται.

Οφέλη της Διαμεσολάβησης

 

Η Διαμεσολάβηση παρέχει πολλά και σημαντικά οφέλη σε περισσότερες κατηγορίες προσώπων και σε περισσότερους τομείς δραστηριοτήτων. Επίσης ωφελεί όχι μόνο τις μονάδες (πολίτες και εταιρίες) και τις ομάδες (σωματεία, επιμελητήρια και λοιπές ενώσεις) αλλά και την Πολιτεία συνολικά.

Αναλόγως της κατηγορίας των ωφελούμενων από αυτή, η Διαμεσολάβηση παρουσιάζει τα ακόλουθα οφέλη:

Οφέλη της Διαμεσολάβησης για τους πολίτες και τις εταιρίες

 • Σύντομη και οικονομική διαδικασία επίλυσης των διαφορών τους
 • Αποφυγή της παρατεταμένης αβεβαιότητας και ψυχικής φόρτισης, που συνεπάγεται η εμπλοκή σε μία διαφορά
 • Λύση της διαφοράς με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους
 • Διαχείριση των εντάσεων και μη παρεμπόδιση από αυτές της διαμόρφωσης λύσης
 • Συναισθηματική εκτόνωση
 • Σφαιρική αντιμετώπιση των πτυχών του εκάστοτε προβλήματος (νομική, οικονομική, ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική κ.λπ.)
 • Αποφυγή διαφόρων σημαντικών εξόδων της δικαστικής διαδικασίας (π.χ. έξοδα επίδοσης και δικαστικό ένσημο, το οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά ενώπιον των Δικαστηρίων και είναι ποσοστό του ποσού της εκάστοτε διαφοράς)
 • Μη έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών (π.χ. εμπορικών μυστικών)
 • Αποκατάσταση των παρεξηγήσεων, των συγγενικών ή φιλικών σχέσεων των μερών, των συνεργασιών και -ενίοτε- διεύρυνση αυτών.

Οφέλη της Διαμεσολάβησης για τους δικηγόρους

 • Αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του λειτουργήματός τους (αποφυγή πλείστων αναμονών που υφίστανται στις δικαστικές διαδικασίες κ.λπ.)
 • Επιλογή των ημερομηνιών απασχόλησής τους στη διαμεσολάβηση από τους ίδιους
 • Σημαντικά λιγότερη αφιέρωση χρόνου στη σύνταξη εγγράφων (στη διαμεσολάβηση συντάσσουν μόνο το συμφωνητικό υπαγωγής και τους όρους της τελικής συμφωνίας επίλυσης)
 • Συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μαζί με τον πελάτη τους
 • Διαπραγματευτική καθοδήγηση του πελάτη τους, ώστε να εντοπίσει την κατάλληλη για τις δυνατότητές του λύση
 • Χαμηλό γραμμάτιο προείσπραξης (150 Ευρώ) και δυνατότητα είσπραξης bonus σε περίπτωση αίσιας έκβασης της διαμεσολάβησης
 • Σύντομη είσπραξη της αμοιβής τους και δυνατότητα εξασφάλισης ρευστότητας παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία
 • Παροχή σύντομων λύσεων στους πελάτες τους. Ιδεώδης για επείγουσες υποθέσεις.
 • Αξιοποίηση του διαμεσολαβητή για τη διαμόρφωση συνθηκών αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον πελάτη τους, το άλλο μέρος και το δικηγόρο του.

Οφέλη της Διαμεσολάβησης για το δικαστικό σύστημα

 • Αποκατάσταση του παιδαγωγικού ρόλου των δικαστών (που καθοδηγούν τους πολίτες / τις εταιρίες προς την κατάλληλη για την υπόθεσή τους διαδικασία επίλυσης)
 • Αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από σημαντικό όγκο υποθέσεων (μέσω της επίλυσής τους με Διαμεσολάβηση)
 • Επικέντρωση των δικαστών στις υποθέσεις, που χρήζουν δικαστικής εκτίμησης
 • Συντόμευση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης

Οφέλη της Διαμεσολάβησης για την κοινωνία και την Πολιτεία

 • Υπευθυνοποίηση των πολιτών έναντι των προβλημάτων τους (μέσω της διαχείρισης μέρους αυτών από τους ίδιους με συνδρομή και συμβουλή ειδικών, των δικηγόρων και του διαμεσολαβητή)
 • Εμπέδωση της ικανότητας των πολιτών να συνεννοούνται
 • Διαμόρφωση συλλογικής νοοτροπίας διαλόγου και σύνθεσης απόψεων
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής
 • Ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, που διαθέτει η Πολιτεία για τη λειτουργία του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης