Είναι τόσο σημαντικό για τη διάδοση της Διαμεσολάβησης, εμείς τουλάχιστον που είμαστε δικηγόροι και ταπεινοί υπηρέτες αυτής της διαδικασίας εξώδικης επίλυσης διαφορών, να προβλέπουμε και να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε κάθε σύμβαση που συνάπτουν, να ορίζουν τη Διαμεσολάβηση ως το πρώτο βήμα για την επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν, πριν την προσφυγή τους στα Δικαστήρια. Η ρήτρα της Διαμεσολάβησης σώζει σχέσεις, λέω πάντα στους πελάτες μου, γιατί όταν έχεις να κάνεις με δύσκολους αντιπάλους, η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις ένα ουδέτερο και αμερόληπτο τρίτο πρόσωπο για να διαπραγματευτεί ένα συμβιβασμό, -με την έννοια πάντα της αγγλικής λέξης settlement-, μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη.

Το να υπάρχει στη σύμβαση η πρόβλεψη της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης είναι μια σοφή κίνηση, καθώς ορίζει για το μέλλον, πριν προκύψει η οποιαδήποτε διαφορά και το κυριότερο προβλέπει ώστε να αποφευχθεί πόνος, κόστος και χρόνος, με την εμπλοκή των μερών σε δικαστική διαμάχη.

Σε έλεγχο (audit) για τη Διαμεσολάβηση, που διενήργησε το Κέντρο για την Αποτελεσματική Επίλυση των Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR), το έτος 2010, έδειξε ότι περίπου το 90% των νομικών προσώπων που ελέχθησαν, περιείχαν ρήτρες Διαμεσολάβησης σε κάποιες από τις, εμπορικές, τεχνικές, εργατικές ή προμήθειας προϊόντων, συμβάσεις τους.

Επίσης, μια άλλη έρευνα που έγινε σε δικηγορικές εταιρείες στο Σίτυ του Λονδίνου, έδειξε ότι ικανός αριθμός μεγάλων δικηγορικών εταιρειών συμπεριλαμβάνουν τη ρήτρα Διαμεσολάβησης σαν επιλογή στις μορφές των σταθερών νομικών εγγράφων για τους πελάτες τους να διαλέξουν όταν πρόκειται να συνάψουν μια εμπορική σύμβαση.

Το CEDR κατέγραψε, το 2010, ότι η αξία των υποθέσεων που προσφεύγουν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι περίπου 5,1 δις αγγλικές λίρες, ενώ το 2010, η Διαμεσολάβηση στις εμπορικές υποθέσεις έσωσε από τις επιχειρήσεις 1,4 δις αγγλικές λίρες, που αντιστοιχούν σε χαμένο χρόνο διαχείρισης, καταστραμμένες σχέσεις, χαμένη παραγωγικότητα και δικαστικά έξοδα, με το 89% των υποθέσεων να επιτυγχάνουν συμφωνία επίλυσης της διαφοράς την ίδια την ημέρα της Διαμεσολάβησης ή το αργότερο την επομένη.

Μια απλή ρήτρα Διαμεσολάβησης, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη, πρώτα να προσφεύγουν στη Διαμεσολάβηση και μετά στη δικαστική οδό είναι αυτό που απαιτείται να υπάρχει, ώστε να διασφαλίζεται η «επιβίωση» της σύμβασης.

Πηγή: CEDR, A simple mediation clause could avoid costly litigation, by Eileen Carroll and Kate Jackson

Βασιλική Δημ. Σκορδάκη
Δικηγόρος Αρείου Πάγου & Συμβουλίου της Επικρατείας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας