Σχέδιο νόμου: Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/52/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008.

Δείτε εδώ το κατατεθειμένο Σχέδιο Νόμου