Πραγματοποιείται σήμερα το συνέδριο του NPL Summit 2018 «Κόκκινα Δάνεια – Ανοίγματα και Κοινωνία» που φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η αποτελεσματική διαχείριση των «κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων» θα αποφέρει άμεσα οφέλη στην κοινωνία, θα δημιουργήσει σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, θα απελευθερώσει πακτωλό κεφαλαίων τόσο από τραπεζικά ιδρύματα της χώρας όσο και από τους χρηματοπιστωτικούς γίγαντες του εξωτερικού.

Στις εργασίες του συνεδρίου, στο πρώτο πάνελ με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο: Παρούσα κατάσταση και μελλοντικά ζητούμενα» συμμετέχει ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), με τους κκ Αντώνιο Μπάγια, Μέλος Δ.Σ., Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ ΑΕ, Κωνσταντίνο Β. Μποτόπουλο, Συνταγματολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρ. Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Συντονιστής της συζήτησης ο κ Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Head of Content, Ethos Media SA.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://npl.ethosevents.eu

867C0620