Σε πορεία δυναμικής ανάπτυξης ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών

Γεγονός η συμμετοχή πέντε ακόμη φορέων και η παρουσία στα Ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης των εταίρων του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)  αποφασίστηκε η  συμμετοχή επιπλέον πέντε παραγωγικών και επιστημονικών φορέων στην κοινή προσπάθεια για τη διάδοση και εμπέδωση των σκοπών και των αρχών της Διαμεσολάβησης. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των φορέων που έχουν ενταχθεί στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. ανέρχεται πλέον στους 19.

Συγκεκριμένα, o Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, o Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αποτελούν τα πέντε νέα μέλη του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ που θα συνεργαστούν με τους υπόλοιπους 14 θεσμικούς εκπροσώπους της οικονομικής και της επιστημονικής ζωής του τόπου για να καταστήσουν γνωστό και να διαδώσουν το σύγχρονο και αποτελεσματικό  σύστημα επίλυσης των διαφορών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής μας πολιτικής είναι πλέον πραγματικότητα η δημιουργία διαδικτυακής σελίδας (www.opemed.gr), αλλά και η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn).

Ακολουθούν δηλώσεις του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. καθώς και των Προέδρων των πέντε φορέων:

Panagiotis_Pikrammenos    

Παναγιώτης  Πικραμμένος, Πρόεδρος Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική και αισιόδοξη ημέρα για τον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., καθώς, μόλις λίγους μήνες μετά την επίσημη ίδρυσή του, ο Οργανισμός κιόλας διευρύνεται. Υποδεχόμαστε σήμερα πέντε νέα μέλη με ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα και αντιπροσωπευτική ισχύ. Προσδοκώ και εύχομαι αυτή η αριθμητική διεύρυνση του Οργανισμού να έχει και τα ανάλογα ποιοτικά αποτελέσματα. Να προσδώσει στο όλο εγχείρημα ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και να συμβάλει στην ενεργό διάδοση των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Η διαμεσολάβηση πρέπει να περάσει πλέον στα χέρια των εταίρων του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.».

dryllerakis    

Ιωάννης Δρυλλεράκης , Πρόεδρος Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος

 «Η διαμεσολάβηση, η διαιτησία και κάθε άλλη μέθοδος εξωδικαστικής διευθέτησης των διαφορών συνιστούν ένα νέο, ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο επιστημονικής και επαγγελματικής ενασχόλησης.

Πέραν της προφανούς κοινωνικής και οικονομικής σημασίας τους, οι μέθοδοι αυτές αποτελούν πλέον διεθνώς ένα νέο, δυναμικό και προνομιακό τρόπο άσκησης δικηγορίας παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης.

Με αυτά τα δεδομένα, η συμμετοχή του Συνδέσμου μας στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. θα πρέπει να θεωρείται ως η έμπρακτη δέσμευση των ελληνικών δικηγορικών εταιρειών για την αποτελεσματική διάδοση και την κατάλληλη αξιοποίηση των μεθόδων της “εναλλακτικής Δικαιοσύνης” στη χώρα μας».

sabbakis    

Αθανάσιος Σαββάκης , Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας

«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) πιστεύοντας στο θεσμό της προώθησης των «Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών» θεώρησε αυτονόητη υποχρέωσή του τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα του «Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.». Άλλωστε, η πίστη του φορέα μας στο συγκεκριμένο θεσμό έχει εκφρασθεί διαχρονικά, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Σ.Β.Β.Ε. ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν, για την προώθηση του συγκεκριμένου θεσμού και τη διάδοση της συγκεκριμένης πρακτικής μεταξύ των μελών του. Πλέον ο Σ.Β.Β.Ε., ως συμμετέχων στο εταιρικό σχήμα, θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για τη διάδοση του θεσμού στη Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα με γνώμονα και στην κατεύθυνση της εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και της επίλυσης εργατικών διαφορών με πνεύμα καλής θέλησης. Εύχομαι η έναρξη αυτής της συνεργασίας μεταξύ Σ.Β.Β.Ε. και Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. να συμβάλλει πραγματικά στην εκπλήρωση των στόχων του Οργανισμού και της σημαντικής του αποστολής και να είναι επωφελής για εργοδότες και εργαζόμενους».

kollias    

Κωνσταντίνος  Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η ένταξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο εταιρικό σχήμα της θεσμικής συμμαχίας, του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.

Από πλευράς μας, δεσμευόμαστε για το αυτονόητο, ότι δηλαδή θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε να συμβάλλουμε στην ακόμα αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., στον τομέα της διαμεσολάβησης, με γνώμονα πάντα τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στην επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα».

rouskas    

Γεώργιος  Ρούσκας, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου

 «Θέλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη μας χαρά για τη συμμετοχή του επιστημονικού μας φορέα στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και τη συλλογική προσπάθεια των μελών του. Οι Έλληνες συμβολαιογράφοι έχουμε εξ αρχής εκφράσει την εμπιστοσύνη μας στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών στη χώρα μας. Στηρίξαμε και στηρίζουμε σταθερά τη διαμεσολάβηση και τη δικαστική μεσολάβηση. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική και τα πολυσήμαντα οφέλη τους τόσο για τους πολίτες όσο και για την ίδια την Κοινωνία, έχουμε περιβάλει τους νέους θεσμούς με την εμπιστοσύνη μας και το επιστημονικό μας ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, η ενεργός συμμετοχή μας σε αυτόν τον Οργανισμό, από κοινού με πλήθος σημαντικών φορέων, βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη μέχρι σήμερα θετική στάση μας απέναντι στην ιδέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και στην ανάγκη για επιτυχή εφαρμογή των σχετικών θεσμών στην Ελλάδα».

balergakis    

Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 «Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη συμμετοχή του στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών και να στηρίξει αυτή τη φιλόδοξη πρωτοβουλία, που στοχεύει στην προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης. Πιστεύουμε ότι το ομαδικό πνεύμα και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να πετύχουν τη μεγιστοποίηση της προώθησης, προβολής και διάδοσης του θεσμού, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από μία ισχυρή συμμαχία φορέων της χώρας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή».

Δελτίο Τύπου – Λήψη pdf