«Η ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί θεσμική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλει στην επενδυτική ανταγωνιστικότητα της χώρας και συνολικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η οικονομία χρόνου και δαπάνης που επιτυγχάνεται με τους θεσμούς της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης δημιουργεί σταθερές συνθήκες λειτουργίας της επιχειρηματικότητας και παρέχει ασφαλείς λύσεις στις εκάστοτε αναφυόμενες εμπορικές διαφορές.
Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» λειτουργεί από το 2016, με διαπιστευμένους διαμεσολαβητές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, το «Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μορφών Επίλυσης Διαφορών ΙΔΕΜΕΔ» προωθεί τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και εν γένει στο κοινωνικό σύνολο, με ημερίδες, συνδιοργανώσεις συνεδρίων, αλλά και την υποβολή προτάσεων αναμόρφωσης του νομικού πλαισίου της διαιτησίας στους αρμόδιους φορείς. »