Συγκρότηση νέας Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, για τη συγκρότηση της νέας Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης  (Κ.Ε.Δ.), η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα για την επόμενη τριετία 2023-2026.

Ως μέλος που εκπροσωπεί τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), ορίζεται η κα Δέσποινα Λασκαρίδου, Εκτελεστική Γραμματέας του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, με αναπληρωτή της τον κ. Αθανάσιο Δράγιο, Συμβολαιογράφο Αθηνών και Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (Κ.Ε.Δ.) , ως ανώτατο θεσμικό όργανο, έχει την αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που αφορά στον έλεγχο εφαρμογής του θεσμού της Διαμεσολάβησης και την υποβολή προτάσεων βελτίωσής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης .

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα μέλη του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., καθώς και στην νέα Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης στο  έργο που επιτελεί.