Συνάντηση εργασίας με τους Συντονιστές για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/2017), διοργάνωσε ο ΟΠΕΜΕΔ τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019 στο  ΒΕΑ. Συμμετείχαν οι κ.κ. Φ. Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Ν. Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, η κ. Θ. Αλαμπάση Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης (ΕΓΔΙΧ) και η κ. Π. Χαμηλού, Προϊσταμένη Δ/νσης Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).