Στο πλαίσιο επικείμενης θεσμικής συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΟΠΕΜΕΔ με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης  κ. Γεώργιο Φλωρίδη για την προώθηση και ενίσχυση  του θεσμού  της Διαμεσολάβησης και των υπόλοιπων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (ADR), πραγματοποιήθηκε στις 12/7, διαδικτυακά, συνάντηση εργασίας του ΟΠΕΜΕΔ, τον οποίο εκπροσώπησαν οι κκ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας και Δέσποινα Λασκαρίδου, Εκτελεστική Γραμματέας, με την Υποεπιτροπή Διαμεσολαβητών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία του θεσμού, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη διαμόρφωση προτάσεων του Οργανισμού.

Τη συνάντηση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ κ. Νικόλας Κανελλόπουλος.

Κατά τη συζήτηση όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την  καταρχήν ικανοποίησή τους για την πορεία του θεσμού και την εξέλιξή του μέσα και από την ιδιαίτερα  δύσκολη περίοδο της υγειονομικής κρίσης της  χώρας και στη συνέχεια κατέγραψαν  προτάσεις  για βελτίωση αλλά και για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ν.4640/2019, τις οποίες ο ΟΠΕΜΕΔ θα θέσει υπόψη του Υπουργού Δικαιοσύνης.

opemed 1