Η ανάλυση του «δένδρου αποφάσεων» είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των επιλογών διακανονισμού στη Διαμεσολάβηση.

Είναι μια αποτελεσματική τακτική ακόμη και στις πιο απλές διαδικασίες. Για παράδειγμα, όταν εξετάζουμε πώς να διασχίσουμε έναν πολυσύχναστο δρόμο, ζυγίζουμε ασυνείδητα το «όφελος» του να βρεθούμε απέναντι – μαζί με την πιθανότητα ασφαλούς διέλευσης – συγκριτικά με τον κίνδυνο που ενέχει η διέλευση.

Παρομοίως και οι αποτελεσματικοί συνήγοροι συγκρίνουν τις πιθανότητες επιτυχίας των πελατών τους και τις πιθανότητες της απώλειας, πριν προχωρήσουν σε δράση.

Η τακτική χρήση της ανάλυσης αποφάσεων στη Διαμεσολάβηση βοηθά τα μέρη να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται. Τα δένδρα αποφάσεων μπορούν να είναι σύνθετα – ενσωματώνοντας οποιοδήποτε αριθμό γεγονότων που μπορούν ή δεν μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της δίκης – ή μπορούν να είναι τόσο απλά όσο η παραγοντοποίηση της πιθανότητας να κερδηθεί ή να χαθεί μια δίκη.

Παρόλο που υπάρχει πάντα ανακρίβεια στην προβολή πιθανοτήτων που αφορούν τα γεγονότα στη διαδικασία επίλυσης διαφορών, η δική μας εμπειρία (και συχνά η εμπειρία άλλων) μας επιτρέπει να κάνουμε προβλέψεις με σχετικό βαθμό επιτυχίας.

Το «Δένδρο Αποφάσεων» δεν αποτελεί πανάκεια.

Οι αρχάριοι, χρησιμοποιούν συνήθως αριθμούς κατά τη διαδικασία που είναι αποτέλεσμα «μαντεψιάς». Επιπλέον, η διαδικασία δεν λαμβάνει υπόψη την αποφυγή κινδύνου ή τους άυλους παράγοντες όπως ο φόβος και ο θυμός – ή το κόστος της δικαστικής διαδικασίας – που θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό μέρος της ανάλυσής σας. Παρόλα αυτά, ένα δέντρο αποφάσεων μπορεί ακόμα να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αποτίμηση εναλλακτικών λύσεων, την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου στα διάφορα σημεία της διαδικασίας επίλυσης διαφορών και τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση μιας υπόθεσης. Τέλος, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επεξηγήσει την ανάλυση ρίσκου/κέρδους στους πελάτες σας, στην προσπάθεια τους να λάβουν σωστές αποφάσεις.

Πηγή: http://mediationinsights.com/decisiontreeanalysis/

Αφροδίτη Α. Μπλέτα
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, European Patent Attorney
Διαπ/μένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR
Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών