Σύμφωνα με την Sandra M. Untrojb, ορκωτή λογίστρια (U.B.A) και Διαμεσολαβήτρια στο Κέντρο Επαγγελματικών Συμβουλίων Διαμεσολάβησης των Οικονομικών Επιστημών της Αυτόνομης Πόλης του Μπουένος Άιρες (Mediation Center Professional Council of Economic Sciences of the Autonomous City of Buenos Aires), το μέλλον της Διαμεσολάβησης βασίζεται σε δύο πυλώνες: στους εφήβους και στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την ίδια, σε 20 ή 30 χρόνια, οι έφηβοι – νέοι σήμερα θα είναι οι χρήστες των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Είναι αυτοί που σε 20 ή 30 χρόνια θα έχουν προβλήματα με τους γείτονές τους λόγω μιας ενοχλητικής πτώσης νερού από το κλιματιστικό. Είναι εκείνοι που θα παντρευτούν και θα διαζευχθούν, αυτοί που θα συγκροτήσουν κοινωνίες και θα έχουν διαφορές με τους προμηθευτές, τους πελάτες ή τους εταίρους τους και, επίσης, εκείνοι που θα πάνε διακοπές και θα έχουν προβλήματα λόγω καθυστερημένων, χαμένων πτήσεων ή απώλειας των αποσκευών τους.

Και για να λύσουν όλες αυτές τις συγκρούσεις, οι έφηβοι – νέοι του σήμερα, οι ενήλικες του μέλλοντος θα βασίζονται σε τεχνολογικά στοιχεία που θα συμπληρώνουν την κάθε μέρα της ζωής τους. Επομένως, είναι σημαντικό, όλοι οι φορείς που στοχεύουν στην εξάπλωση του πεδίου εφαρμογής της Διαμεσολάβησης, να προσεγγίσουν αυτούς τους έφηβους – νέους μέσω της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να αντιληφθούν τα οφέλη που παρέχει η Διαμεσολάβηση. Δηλαδή, είναι αναγκαίο, όταν θα εμπλακούν σε μία διένεξη για οποιοδήποτε θέμα, να σκεφθούν ως πρώτη επιλογή τη Διαμεσολάβηση. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να έχουν όλοι τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της Διαμεσολάβησης, το κόστος της αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από τη δυνατότητα βελτίωσης των προσωπικών σχέσεων με το άλλο μέρος της διαφοράς μέσω της επικοινωνίας.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την Sandra M. Untrojb, το μέλλον της Διαμεσολάβησης στηρίζεται στη διάδοσή της μεταξύ εφήβων – νέων μέσω της εκπαίδευσης, καθώς και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα στοχεύουν στην επίλυση των διαφορών μέσω της Διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα έχουν οι τεχνολογίες αυτές στο μέλλον.

Πηγή: https://www.mediate.com/articles/UntrojbFutures.cfm#bio

Κική Δημ. Τσουρού
Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια