Το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας του Βιετνάμ (VIAC) πραγματοποίησε μια τελετή την 29η Μαΐου 2018 προκειμένου να εγκαινιάσει το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιετνάμ (VMC) και να ανακοινώσει τον κώδικα Διαμεσολάβησης, με την υποστήριξη της International Finance Corporation IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WB).

Το Βιετνάμ έχει εμπλακεί στο πεδίο του παγκόσμιου εμπορίου, υπογράφοντας πολλές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (FTAs) με εταίρους. Παράλληλα με τις ευκαιρίες που παρέχουν αυτές οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου η ύπαρξη διαφορών και τα μέσα επίλυσης τους αποτελούν σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας του Βιετνάμ (VIAC), το Βιετνάμ συγκαταλέγεται στα κράτη με υψηλή και σταθερή οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή και στον κόσμο. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό δεσμεύσεων και δράσεων για τη μεταρρύθμιση προς ένα πιο διευκολυντικό τρόπο, με στόχο την οικοδόμηση ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού κλίματος για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου ενός νομικού πλαισίου μεθόδων επίλυσης εμπορικών διαφορών.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιετνάμ, παρουσίασε το βασικό περιεχόμενο και τις αρχές του κώδικα Διαμεσολάβησης και τις διαδικασίες Διαμεσολάβησης που λειτουργούν σύμφωνα με τον κώδικα.

Η σύνταξη του Κώδικα έγινε από τη συντακτική ομάδα του Κώδικα, με τη συμμετοχή των ειδικών της Διαμεσολάβησης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WB), με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες Διαμεσολάβησης στο Κέντρο θα πληρούν απολύτως τις αρχές μιας τυπικής διαδικασίας Διαμεσολάβησης στον κόσμο.

Ο κώδικας του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιετνάμ, έχει επίσης σχολιαστεί προσεκτικά από ειδικούς στις δικαστικές διαδικασίες του Βιετνάμ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες Διαμεσολάβησης συμμορφώνονται με τα πλαίσια του διατάγματος αριθ. 22 / ND-CP για την εμπορική Διαμεσολάβηση και μπορούν να λειτουργήσουν στην βιετναμέζικη πραγματικότητα.

Στην ίδια εκδήλωση, οι επικεφαλής του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιετνάμ έλαβαν απόφαση σχετικά με τον διορισμό του διευθυντή του Κέντρου ενώ ανακοίνωσαν κατάλογο των πρώτων 11 Διαμεσολαβητών, οι οποίοι είναι έμπειροι και εξειδικευμένοι με υψηλό κύρος στην κοινωνία.

Πηγήhttp://en.nhandan.org.vn/business/item/6210902-vietnam-launches-mediation-centre-for-trade-related-issues.html

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών