«Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης συνιστούν ένα ισχυρό εμπόδιο και αντικίνητρο για την επιχειρηματικότητα αλλά και τις επενδύσεις, τρέφοντας στρεβλώσεις, παραβατικές συμπεριφορές και κρατική αυθαιρεσία. Η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, έχει μπροστά της μέλλον λαμπρό και η ΕΣΕΕ, με την ενεργή παρουσία και συμμετοχή της στον ΟΠΕΜΕΔ, επιδιώκει την ανάδειξη, ενίσχυση και γενίκευση της εφαρμογής ενός θεσμού που ταιριάζει και ταυτίζεται απόλυτα με την νοοτροπία και τις παραδόσεις του ελληνικού εμπορίου και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια της οικονομίας και της χώρας για ανάπτυξη και προκοπή.»