Το δικαστικό έτος πλησιάζει στο τέλος του. Λίγο μετά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους από τον Οκτώβριο 2018, ο μαχόμενος δικηγόρος θα πρέπει να εξοικειωθεί με τη διαδικασία της εξωδικαστικής  Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν. 4512/2018, καθώς αυτή καθίσταται πλέον υποχρεωτική για μια σειρά αστικών υποθέσεων όπως οι οικογενειακές διαφορές, οι διαφορές αποζημίωσης από αυτοκίνητο, οι διαφορές ανάμεσα σε ιδιοκτήτες ορόφων, οι διαφορές από αμοιβές, οι απαιτήσεις από αποζημίωση ασθενών σε βάρος ιατρών καθώς και μιας σειράς εμπορικών υποθέσεων όπως οι διαφορές από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων και οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις, όπως αυτές ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 182 του νόμου.

Η υποχρεωτικότητα συνίσταται όχι στην υποχρέωση των διαδίκων μιας διαφοράς να επιλύσουν την υπόθεση τους με  Διαμεσολάβηση αλλά στην υποχρέωση μετά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος και πριν τη συζήτηση του,  να αποπειραθούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη διαδικασία της  Διαμεσολάβησης. Ανεξάρτητα λοιπόν με την άποψη κάθε δικηγόρου για τη διαδικασία της  Διαμεσολάβησης, καθίσταται επιτακτικό και αναγκαίο ο δικηγόρος να μάθει τι είναι  Διαμεσολάβηση να κατανοήσει τη διαδικασία και να γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του και η συμμετοχή του, τι κάνει σε αυτή την εξωδικαστική διαδικασία, καθώς είναι ένας ρόλος εξίσου σημαντικός αλλά διαφορετικός από εκείνο στο δικαστήριο. Εξίσου επιτακτικό είναι να μάθει και να αξιολογήσει  τα πραγματικά τα οφέλη του θεσμού τα οποία είναι αναμφισβήτητα.

Αυτό λοιπόν που χρειάζεται άμεσα ο δικηγόρος σήμερα και μέχρι τον Οκτώβριο 2018 είναι ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση! Αλλά από πού θα αντλήσει αυτή την ενημέρωση ο δικηγόρος προκειμένου να αισθανθεί ασφαλής και εξοικειωμένος στη νέα διαδικασία ; Οι δικηγορικοί σύλλογοι αργά αλλά σταθερά έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνουν ημερίδες και εκδηλώσεις για τη  Διαμεσολάβηση. Το ίδιο και οι φορείς κατάρτισης των διαπιστευμένων  Διαμεσολαβητών οι οποίοι οργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης των δικηγόρων στο νέο τους ρόλο ως νομικών παραστατών στη Διαμεσολάβηση. Οι πλέον κατάλληλοι όμως για την ενημέρωση των δικηγόρων στη  Διαμεσολάβηση δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους  Διαμεσολαβητές. Ο δικηγόρος μπορεί και πρέπει να αναζητήσει ενημέρωση από τους  Διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν εμπειρία της διαδικασίας. Η ενημέρωση πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική μέριμνα του δικηγόρου καθώς κατά την έναρξη της διαδικασίας ο δικηγόρος καλείται να παίξει το ρόλο του προσώπου εκείνου που θα ενημερώσει  για πρώτη φορά στον εντολέα του για την ύπαρξη της εξωδικαστικής αυτής διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς που ονομάζεται  Διαμεσολάβηση. Και η ενημέρωση αυτή θα αποδεικνύεται και θα πιστοποιείται με την υπογραφή εκ μέρους του εντολέα- πελάτη του της ειδικής φόρμας που θα εκδοθεί από την Κεντρική Επιτροπή  Διαμεσολάβησης, η υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση της οποία εκδόθηκε ήδη την 06.06.2018.

Ο δικηγόρος πρέπει να ενημερωθεί ότι στη διαδικασία αυτή τα μέρη θα αποπειραθούν να επιλύσουν τη διαφορά τους όχι μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων των δικηγόρων τους, οι οποίοι θα μεταφέρουν προτάσεις και αντιπροτάσεις εν απουσία των πελατών –εντολέων τους.  Αλλά με μια διαφορετική διαδικασία, τη Διαμεσολάβηση όπου οι δικηγόροι θα παρασταθούν ως σύμβουλοι διαπραγμάτευσης μαζί με τους πελάτες τους και με τη βοήθεια ενός διαπιστευμένου και πιστοποιημένου ουδέτερου τρίτου, του  Διαμεσολαβητή, θα εργαστούν προς την κατεύθυνση επίλυσης της διαφοράς των πελατών τους . Δηλαδή θα προσπαθήσουν  να επικοινωνήσουν στα πλαίσια μιας διαρθρωμένης αλλά ευέλικτης διαδικασίας που διεξάγεται  εκτός δικαστηρίων,  αναλαμβάνοντας εκ των προτέρων, με την υπογραφή όλων στη συμφωνία υπαγωγής σε  Διαμεσολάβηση, την υποχρέωση να τηρήσουν αρχές όπως αυτή της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου. Μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον που θα δημιουργήσει ο διαπιστευμένος  Διαμεσολαβητής με τις ειδικές δεξιότητες του, τα μέρη μαζί με τους δικηγόρους τους θα αναζητήσουν λύσεις, θα διαπραγματευτούν και με τη βοήθεια του  Διαμεσολαβητή – γεφυροποιού θα συνεργαστούν προς ένα κοινό σκοπό αυτόν της επίτευξης μια αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας!

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Εκπαιδεύτρια  Διαμεσολαβητών