Η εμπλοκή σ’ ένα τροχαίο ατύχημα δεν αποτελεί επιλογή αλλά τυχαίο «άτυχο» γεγονός που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Να πως εξελίχθηκε μια απλή υπόθεση μικρού ύψους ζημίας αυτοκινήτου από τροχαίο ατύχημα.

Αρχικά κατατέθηκε αγωγή από τον ζημιωθέντα σε περιφερειακό Ειρηνοδικείο. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε μετά από 2,5 περίπου χρόνια.

Όμως ένα απρόβλεπτο γεγονός όπως οι εκλογές οδήγησαν στη ματαίωση της συζήτησης της υπόθεσης. Μετά την επαναφορά της με κλήση προς συζήτηση, η νέα δικάσιμος ορίστηκε μετά από περίπου (4) χρόνια. Ο ζημιωθείς κύριος του οχήματος, που ενεπλάκη ακούσια σε τροχαίο ατύχημα, αναγκάστηκε να επισκευάσει το όχημα του και κατέβαλλε εξ ιδίων το κόστος για την αγορά των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής. Επτά ολόκληρα χρόνια αναμένει την δικαστική κρίση για την ικανοποίηση της απαίτησης του εκτός εάν κάποιο άλλο απρόβλεπτο γεγονός όπως μια απεργία δικηγόρων ή δικαστικών γραμματέων ή εκλογές ματαιώσουν και πάλι τη συζήτηση της αγωγής του.

Αποτελεί μάλλον σπάνια περίπτωση ο δικηγόρος του ενάγοντος να έχει αμειφθεί κατά την κατάθεση της αγωγής. Το σύνηθες είναι να αναμένει την αμοιβή του χρόνια ολόκληρα καθώς αυτή συνήθως εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Αλλά και ο δικηγόρος της ασφαλιστικής εταιρείας δεν έχει ακόμη εισπράξει καμία αμοιβή από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το παραπάνω σενάριο με μικρές διαφοροποιήσεις αποτελεί την πραγματικότητα για τις περισσότερες διαφορές από αυτοκίνητα στις οποίες ο παθών δεν ενέδωσε στις προτάσεις της ασφαλιστικής εταιρείας να αποδεχθεί οποιοδήποτε ποσό και θέλησε να διεκδικήσει δικαστικά την πραγματική του ζημία.

Η μόνη ίσως ωφελημένη είναι η ασφαλιστική εταιρεία που δεν έχει κληθεί ακόμη να πληρώσει. Όμως και για εκείνη θα προκύψει επιπλέον κόστος από την τοκοφορία της απαίτησης για επτά ( 7 ) ολόκληρα χρόνια.

Τι είναι εκείνο που θα αλλάξει για παρόμοιες απαιτήσεις με το νέο νόμο 4512/2018; Σύμφωνα με το νόμο για τις  απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητα ανάμεσα στους ζημιωθέντες κυρίους οχημάτων και τους υπαίτιους και υπόχρεους αποζημίωσης οδηγούς και κυρίους των ζημιογόνων οχημάτων και τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και για τις διαφορές των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών εταιρειών καθιερώνεται πριν τη συζήτηση της αγωγής και ως προϋπόθεση του παραδεκτού της υποχρεωτικό στάδιο απόπειρας επίλυσης της διαφοράς με Διαμεσολάβηση.

Πλέον τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ζημιωθείς με το δικηγόρο του είναι τα εξής:

Βήμα 1. Να επιλέξει Διαμεσολαβητή από τον κατάλογο διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Βήμα 2. Να υποβάλλει στο Διαμεσολαβητή αίτημα προσφυγής στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο.

Βήμα 3. Ο Διαμεσολαβητής θα γνωστοποιήσει το αίτημα στην άλλη πλευρά και το δικηγόρο της με e- mail, συστημένη επιστολή ή άλλο νόμιμο τρόπο.

Βήμα 4. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να χορηγήσουν στο Διαμεσολαβητή τις απαραίτητες πληροφορίες για την προπαρασκευή της Διαμεσολάβησης.

Βήμα 5. Η Διαμεσολάβηση θα διεξαχθεί το αργότερο εντός των επομένων 15.

Βήμα 6 Η Διαμεσολάβηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την λήξη του δεκαπενθημέρου εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν άλλως.

Η Διαμεσολάβηση παρέχει στα μέρη μια μοναδική ευκαιρία με την συνδρομή ενός ειδικά εκπαιδευμένου, ουδέτερου τρίτου και αμερόληπτου Διαμεσολαβητή να αποπειραθούν να επιλύσουν τη διαφορά άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Τα μέρη έχουν αυξημένες πιθανότητες να καταλήξουν σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία η οποία θα ενσωματωθεί στο πρακτικό επιτυχίας της Διαμεσολάβησης.

Το πρακτικό από την κατάθεση του στη γραμματεία του δικαστηρίου αποτελεί τίτλο εκτελεστό με ισχύ ισοδύναμη με δικαστική απόφαση και χωρίς καμία επιβάρυνση επιπλέον εξόδων.  Το ποσό της αποζημίωσης, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του  θα είναι  προϊόν μιας συμφωνίας βασισμένης στις εξατομικευμένες ανάγκες των μερών.

Μιας συμφωνίας που θα προσφέρει γρήγορη αποκατάσταση της ζημίας του παθόντα, χωρίς δικαστικά έξοδα, χωρίς μάρτυρες κλπ χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της υπόχρεης προς καταβολή της αποζημίωσης ασφαλιστικής εταιρείας λόγω τοκοφορίας, με άμεση καταβολή της αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων. Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η Διαμεσολάβηση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στις διαφορές από αυτοκίνητα.

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών