Στις 10-09-2018, σημειώθηκε μία σημαντική εξέλιξη για το Θεσμό της Διαμεσολάβησης. Το Ινδικό Κοινοβούλιο πέρασε ως υποχρεωτικό το θεσμό της Διαμεσολάβησης, πριν από την υποβολή της αγωγής σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικών Δικαστηρίων, εκτός εάν η υπόθεση απαιτεί επείγοντα προσωρινά μέτρα.

Ο λόγος της σπουδαιότητας:

Η Διαμεσολάβηση είχε πολλά χρόνια υποτιμηθεί στην Ινδία. Υπό το πρίσμα αυτό, η καθιέρωση υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης, θα μπορούσε να παράσχει την απαραίτητη ώθηση για την προώθηση της εμπορικής Διαμεσολάβησης, να ενισχύσει την αποδοχή της Διαμεσολάβησης ως βιώσιμου και προτιμώμενου μηχανισμού επίλυσης διαφορών στην Ινδία και περαιτέρω να διευκολύνει την ταχύτερη επίλυση των εμπορικών διαφορών.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Το νομοσχέδιο προβλέπει το διευκολυντικό μοντέλο Διαμεσολάβησης, το οποίο έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία σε χώρες όπως η Ιταλία και η Τουρκία, στο πρόσφατο παρελθόν. Κατά το μοντέλο αυτό, τα μέρη υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μια αρχική ενημερωτική συνεδρίαση με έναν Διαμεσολαβητή. Η σύνοδος τους παρέχει την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη Διαμεσολάβηση και να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το εάν θα επιχειρήσουν την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ή θα προχωρήσουν σε δικαστική διαμάχη.

Το εκούσιο της διαδικασίας προστατεύεται, καθώς τα μέρη δεν υποχρεούνται να προχωρήσουν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Οποιοσδήποτε διακανονισμός μέσω Διαμεσολάβησης αποκτά το κύρος μιας τεκμαιρόμενης διαιτητικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 30 (4) του Νόμου περί Διαιτησίας και Συνδιαλλαγής του 1996 και μπορεί συνεπώς να εκτελείται ως διαιτητική απόφαση.

Γίνεται σαφής αναφορά στις αρχές της αυτοδιάθεσης και εκουσίου χαρακτήρα της διαδικασίας. Επιπλέον, προβλέπεται η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο ως κύριες αρχές της διαδικασίας. Η διάρκεια ορίζεται σε τρίμηνη, μετά το πέρας του όποιου περιθωρίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία όμως, μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες με τη συγκατάθεση των δύο μερών.

Αποτελεί αυτή η Νομοθετική πράξη ένα πρόωρο βήμα;

Αν και είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η εφαρμογή και η επιτυχία του μηχανισμού παραμένουν ιδιαίτερα αμφισβητήσιμες. Μάλιστα, οι πολέμιοι αυτού του θεσμού σκοπεύουν να μειώσουν το κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να είναι προτιμητέα η δικαστική οδός σε σύγκριση με τις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Πηγή: Juhi Gupta, Mandatory Pre-Institution Commercial Mediation In India: Premature Step In The Right Direction?, Kluwer Mediation Blog, Σεπτέμβριος 2018

Όλγα Ν. Τσιπτσέ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Δ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ – GDPR exp. / DPO ex.