Ο ιατρικός κλάδος είναι ένας κλάδος όπου πολλές συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης ενδείκνυται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων, κυρίως διότι λόγω του εμπιστευτικού της χαρακτήρα προτιμάται από μέρη τα οποία επιθυμούν να αποφύγουν τη δημοσιότητα.

Οι μεν ιατροί προτιμούν η υπόθεση να μη φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, διότι κάτι τέτοιο θα έπληττε τη φήμη και το επαγγελματικό τους κύρος, οι δε ασθενείς προτιμούν το ίδιο καθώς δεν επιθυμούν οι λεπτομέρειες της υγείας τους και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να γίνουν γνωστά σε τρίτους.

Σύμφωνα με το αρ. 182 του Ν. 4512/2018, οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών  ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων, υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, ενώ είναι υποχρεωτική και η ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο γι’ αυτές. Ειδικότερα, στην ιατρική Διαμεσολάβηση υπάγονται υποθέσεις που αφορούν, κατά κύριο λόγο, διαφορές μεταξύ νοσηλευτικών ιδρυμάτων, γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών και υποθέσεις που αφορούν τυχόν σφάλμα του γιατρού κατά τη διάγνωση ασθένειας, σφάλματα στο εγχειρητικό στάδιο, λανθασμένη θεραπευτική αγωγή, έλλειψη ενημέρωσης των συγγενών (ή και του ασθενούς) για τους κινδύνους ή πιθανές επιπλοκές από την αγωγή ή την ιατρική πράξη, κλπ.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας υπόθεσης στο θεσμό της Διαμεσολάβησης είναι να μην έχει ξεκινήσει κάποιου είδους ποινική διαδικασία από την πλευρά του ασθενή, όπως μήνυση ή έγκληση και να επιθυμεί ο ίδιος να προχωρήσει μόνο κατά το αστικό μέρος (πχ αγωγή αποζημίωσης για την αποκατάσταση ηθικής βλάβης).

Είναι προφανές ότι η ιατρική Διαμεσολάβηση με την ευελιξία της, σε αντίθεση με την πολύχρονη και επίπονη δικαστική διαδικασία, προσφέρει άμεσες λύσεις, όπου και τα δύο μέρη βγαίνουν κερδισμένα (win – win).

Πηγές: https://startadr.org/epixeiriseis/iatrika-kentra-exodikastiki-epilysi-diaforon/ & https://www.artofmediation.gr/?page_id=569&lang=el

Κική Δημ. Τσουρού
Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια