Με πρόταση του Πρωτοδικείου του Ντίσελντορφ – Τμήμα Εργατικών Διαφορών – οι αντίδικοι θα προσπαθήσουν να λύσουν την διαφορά για την θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Μουσείου  Beuys στον Πύργο του Μoyland με Διαμεσολάβηση.

Η διαφορά δημιουργήθηκε με αντικείμενο την περιορισμένη χρονική διάρκεια της θέσης της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Ιδρύματος του Μουσείου του Πύργου του Moyland. Συμβατικά αυτό που είχε συμφωνηθεί ήταν ότι η εργασιακή σχέση θα είχε διάρκεια από τον Μάιο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2016. Μετά την λήξη της διάρκειας της εργασιακής αυτής σχέσης η καλλιτεχνική διευθύντρια θα όφειλε να συνεχίσει να απασχολείται ως  αναπληρώτρια διευθύντρια και ταυτόχρονα διευθύντρια του Αρχείου Joseph Beuys. Η καλλιτεχνική διευθύντρια προσέφυγε κατά την λήξη της διάρκειας της εργασιακής της σχέσης.

Το Πρωτοδικείο του Ντίσελντορφ, στην υπόθεση του Az. 8 Sa 1002/16, ανακοίνωσε στα μέρη, με προσωρινή του εκτίμηση, ότι θεωρεί την λήξη της σχέσης εργασίας για την θέση ως νόμιμη. Λαμβάνοντας υπόψη την  αρχής της ελευθερίας της τέχνης και της επιστήμης (άρθρο 5 παρ. 3 του Γερμανικού Συντάγματος) πρέπει να επιτραπεί στο Ίδρυμα, με σκοπό να μπορεί να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του κοινού για εναλλαγή, να συνάπτει συμβάσεις περιορισμένου χρόνου όταν πρόκειται για στελέχη με διευθυντικά καθήκοντα, όπως αυτό  συμβαίνει και σε άλλους κλάδους, όπως στον κλάδο της ραδιοφωνίας ή σε καλλιτέχνες, που εμφανίζονται ως σολίστες. Επειδή για τον κλάδο των μουσείων δεν υφίσταται ακόμη κάποια σχετική απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, πρέπει να κριθεί η έφεση ως παραδεκτή.

Με δεδομένο όμως  πως ούτε και σε δεύτερο βαθμό πρόκειται να υπάρξει μια τελική απόφαση και ότι ακόμη και στην περίπτωση μια οριστικής απώλειας της δίκης η διευθύντρια θα παραμείνει ως αναπληρώτρια διευθύντρια με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, το Δικαστήριο προέτρεψε τα μέρη να προσφύγουν σε μια δικαστική Διαμεσολάβηση, από έναν ειδικό δικαστή – διαμεσολαβητή του Πρωτοδικείου. Τόσο το Ίδρυμα όσο και η καλλιτεχνική διευθύντρια δήλωσαν σύμφωνοι με την πρόταση αυτή.

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης