logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Tμήμα: Οργάνωσης, Διοικητικής & Οικ/ής
Υποστήριξης
Δ/νση: Θηβών 196-198
Άγ. Ιωάννης Ρέντη
Τ.Κ. 182 33
Πληρ.: B. Βήττα
Τηλ. : 2132125636

Ανακοίνωση- Γνωστοποίηση για τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Τις με αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) και 120938/Ζ1 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
5. Την υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’) (ΑΔΑ: Ψ2Ζ1465ΧΙ8-9ΤΗ).
6. Το γεγονός ότι οι αιτήσεις εγγραφής που ελήφθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκλησης έχουν υπερβεί σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις.
7. Την ανάγκη στελέχωσης του μητρώου συντονιστών προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017.
8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’), και δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι αιτήσεις που ελήφθησαν έχουν υπερβεί σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συντονιστών του νόμου αυτού. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, μεταξύ των μη κληρωθέντων θα διενεργηθεί νέα δημόσια κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων, οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο αμέσως μετά τη διαγραφή από το μητρώο μέλους με έδρα στην ίδια Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ελήφθησαν οι ακόλουθες αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Συντονιστών ανά Περιφέρεια:

pinakas1

Κατόπιν των ανωτέρω, η δημόσια κλήρωση για τις θέσεις των συντονιστών στο σύνολο των Περιφερειών (πλην της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) θα διενεργηθεί στις 7.7.2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα, 3ος όροφος (αιθ. 305Α και 305Β). Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Η κλήρωση για την εγγραφή στο μητρώο, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής, θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με χρήση εφαρμογής Η/Υ και διεξάγεται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων. Για τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης και τα αποτελέσματα της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους. Στην κλήρωση δύνανται να προσκληθούν και να παρευρεθούν θεσμικοί φορείς.

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση – γνωστοποίηση