Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο:

Διαμεσολάβηση – Διεθνής Πρακτική, Ερμηνεία του Ελληνικού Νόμου & Πρακτική Εφαρμογή

Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εισήχθη πρόσφατα στην Ελλάδα με 1.500 και πλέον διαμεσολαβητές. Η στήριξη του θεσμού στο εξωτερικό είναι έντονη, την ώρα πους την Ελλάδα συνεχώς οργανώνονται πρωτοβουλίες από τους βασικούς κοινωνικούς φορείς για τη διάδοση της Διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα είναι η μοναδική στην Ελλάδα εκπαιδευτική επιμόρφωση πάνω στο Δίκαιο της διαμεσολάβησης και καλύπτει την υποχρεωτική διαρκή εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας. Ενόψει των εξελίξεων που τοποθετούν εκ νέου τη διαμεσολάβηση στο προσκήνιο (κόκκινα δάνεια, αναμόρφωση του νόμου για τη διαμεσολάβηση), η εκπαίδευση αυτή καθίσταται απολύτως επίκαιρη και αναγκαία για το διαμεσολαβητή, δικηγόρο και διαπραγματευτή, που θα εμπλακεί σε μια διαμεσολάβηση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί έναν λεπτομερή νομικό οδηγό που εξηγεί εξαντλητικά:

  • Ποιες υποθέσεις υπάγονται σε διαμεσολάβηση;
  • Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
  • Πως προσφεύγουμε σε διαμεσολάβηση;
  • Πως συντάσσεται η συμφωνία/ρήτρα διαμεσολάβησης;
  • Πως συντάσσεται το πρακτικό διαμεσολάβησης;
  • Ακυρώνονται οι συμφωνίες διαμεσολάβησης; Αν ναι, με ποιο τρόπο;
  • Ποια η ευθύνη του διαμεσολαβητή;
  • Τι ισχύει με το απόρρητο; Ποια στοιχεία και πρόσωπα δεσμεύει; Όλες οι μαρτυρίες είναι απόρρητες;
  • Πως γίνεται η συμφωνία των μερών εκτελεστή; Προϋποθέσεις;
  • Τι ισχύει με την παραγραφή των δικαιωμάτων των μερών

Ποιες διαπραγματευτικές δεινότητες απαιτούνται; Πρακτική εφαρμογή

Κατά τη διάρκεια του 3μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Εισηγητής του Προγράμματος είναι ο κ. Δρ Θεοχάρης Δημήτρης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, L.L.M. (London), Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb London) και Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 05/04/2017) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (15%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.ά.

Για τα μέλη δικηγορικών συλλόγων εφαρμόζεται έκπτωση 15%.

Η έκπτωση 10% για αιτήσεις έως 5/4/2017 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://elearn.elke.uoa.gr/newsletter/08032017diamesol/newsletter_diames_dieth_prak_08032017_b.html

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=591

Έναρξη μαθημάτων: 29/5/2017