Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2017

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Διαμεσολάβηση: κίνδυνος ή ευκαιρία για τον δικηγόρο;». Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), με στόχο την ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση των δικηγόρων για τα πρακτικά χαρακτηριστικά της Διαμεσολάβησης που αποτελεί ένα νέο εργαλείο στα χέρια τους.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Άννα Μπουσδούκου και συμμετείχαν οι κ.κ. :

 • Βασίλης Αλεξανδρής, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
 • Νικόλας Κανελλόπουλος, Γ.Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ
 • Παναγιώτα Λουκάκου, Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια
 • Ευγνωσία Ραφτοπούλου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι κ.κ.:

 • Κώστας Καραγκούνης, πρώην Υφυπουργός Δικαιοσύνης
 • Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών/μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΟΠΕΜΕΔ
 • Νίκος Βερνίκος, Πρόεδρος ICC/ μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΟΠΕΜΕΔ
 • Γιώργος Μπουλούκος, Σύμβουλος ΔΣΑ
 • Στέλιος Μανουσάκης, πρ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
 • Παναγιώτης Περράκης, Σύμβουλος ΔΣΑ
 • Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Πρόεδρος ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
 • Νάντια Σταυρογιάννη, Πρόεδρος ΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην έλλειψη θεσμικών κινήτρων που θα ωθήσουν τους διαδίκους στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και επεσήμανε ότι «η υιοθέτηση ενός υποχρεωτικού προσταδίου Διαμεσολάβησης σε επιλεγμένες κατηγορίες μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και εν συνεχεία νομοθέτησης.  Πρόσθεσε μάλιστα πως το συζητούμενο υποχρεωτικό προστάδιο Διαμεσολάβησης δεν μπορεί ποτέ να εμποδίζει το δικαίωμα των διαδίκων να προσφύγουν σε ύστερο στάδιο στον φυσικό δικαστή για την επίλυση της διαφοράς τους.

«Η θέσπιση ελκυστικών φορολογικών ή άλλων μέτρων, ως κινήτρων εφαρμογής της Διαμεσολάβησης, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμόρφωσης των μερών με την εκ του νόμου υποχρέωση του για συμμετοχή σε υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, η δυνατότητα μεταγραφής των αποφάσεων της Διαμεσολάβησης, προκειμένου να επιλύονται με Διαμεσολάβηση άμεσα και χωρίς την ανάγκη περαιτέρω πράξεων και υποθέσεις εμπράγματου δικαίου, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τον Έλληνα νομοθέτη, έτσι ώστε να γίνει η Διαμεσολάβηση πιο ελκυστική», υπογράμμισε ο κ. Αλεξανδρής.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε, καταληκτικά, ότι τόσο ο ΔΣΑ , όσο και ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ως φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, ενθαρρύνουν έμπρακτα, στο μέτρο του δυνατού, τον θεσμό. Οι δυσκολίες εφαρμογής του είναι πράγματι πολλές, όμως προκύπτουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους ίδιους τους πολίτες αλλά και για την τακτική δικαιοσύνη, η οποία κερδίζει σε ενέργεια και δυναμικό, αποσυμφορούμενη από σημαντικό όγκο υποθέσεων.

Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην ευρεία αξία της Διαμεσολάβησης λέγοντας: «Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης προάγει έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών και αποτελεί ένα νέο εργαλείο στα χέρια των δικηγόρων. Το διεθνές περιβάλλον δείχνει μία σαφή τάση στην επιλογή εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, με δεδομένο το όφελος που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.»

Ο ΟΠΕΜΕΔ δημιουργήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και από πολύ σημαντικούς φορείς της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας με κύριο στόχο τη διάδοση της Διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στο σύνολο του κοινωνικού φάσματος.