Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

Διαμεσολάβηση – Διεθνής Πρακτική, Ερμηνεία του Ελληνικού Νόμου και Πρακτική Εφαρμογή    

Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εισήχθη πρόσφατα στην Ελλάδα με 1.500 και πλέον διαμεσολαβητές . Η στήριξη του θεσμού στο εξωτερικό είναι έντονη, την ώρα πους την Ελλάδα συνεχώς οργανώνονται πρωτοβουλίες από τους βασικούς κοινωνικούς φορείς για τη διάδοση της Διαμεσολάβησης.

Το Πρόγραμμα παραθέτει μια εξαντλητική ανάλυση του ελληνικού νομικού πλαισίου για τη Διαμεσολάβηση, ώστε να γίνει αντιληπτό τι ισχύει στην Ελλάδα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ζητήματα που τυχόν προκύψουν στα πλαίσια της εξωδικαστικής διευθέτησης μιας διαφοράς και ιδίως της διαμεσολάβησης. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να καταστήσει κτήμα του καθενός που θα εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία, όλες τις πτυχές, νομικές και πρακτικές, του νέου αυτού μέσου. Συγκεκριμένα, στους πιστοποιημένους διαμεσολαβητές παρέχεται η αναγκαία μετεκπαίδευση στο γνωστικό τους αντικείμενο, πάνω σε πρακτικά και νομικά ζητήματα, που δεν είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν κατά τη βασική τους εκπαίδευση, όπως προβλέπει και ο Κώδικας Δεοντολογίας των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, που καθιστά απαραίτητη τη διαρκή εκπαίδευση των διαμεσολαβητών. Επίσης δίνονται και βασικές κατευθύνσεις για τις διαπραγματευτικές δεξιότητες που όποιος συμμετέχει στη διαδικασία αυτή οφείλει να κατέχει αν θέλει να επωφεληθεί τα μέγιστα από τη διαμεσολάβηση, με αποτέλεσμα άτομα που νομίζουν ότι ξέρουν να διαπραγματεύονται, να ανακαλύψουν τρόπους να εξελιχθούν.

Εισηγητής του Προγράμματος είναι ο κ. Δρ Θεοχάρης Δημήτρης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, L.L.M. (London), Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb London) και Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών.

Για τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου εφαρμόζεται έκπτωση 15%.

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 05/09/2016 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης. Π.χ. εάν κάποιος δικηγόρος υποβάλει αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα που έχει αρχική τιμή 650 ευρώ μέχρι τις 05/09, τα δίδακτρα θα διαμορφωθούν έως εξής (650 – 15% λόγω έκπτωσης που ισχύει για μέλη δικηγορικού συλλόγου) -15% έκπτωση λόγω early entry = 470 ευρώ.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=591

Έναρξη μαθημάτων: 03/10/2016