1999 – 2001: Η Providian Financial Corporation ήταν ένα από τα σημαντικότερα πιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ έως την εξαγορά της από την Τράπεζα Washington Mutual το 2005. Μεταξύ άλλων, αριθμούσε 10 εκατομμύρια κατόχους πιστωτικών της καρτών ως πελάτες κατά το χρόνο εξαγοράς της. Στα μέσα του 1999 αντιμετώπισε σειρά συλλογικών αγωγών (class actions) από πελάτες της, κατόχους των πιστωτικών της καρτών, οι οποίοι ζητούσαν να αποζημιωθούν για βλάβες που είχαν υποστεί από πρακτικές που ακολουθούσαν οι υπάλληλοί της, με τις οποίες κατέληγαν να συνάπτουν συμβάσεις προϊόντων όπως αυτά προστασίας της επένδυσής τους ή άλλων υπηρεσιών, τις οποίες δεν είχαν κατανοήσει επαρκώς και συνδέονταν με επιβαρυντικές για εκείνους χρεώσεις. Η Providian Financial, μετά από 9 μήνες Διαμεσολάβησης, συμφώνησε το Δεκέμβριο του 2000 να αποζημιώσει με το ποσό των 105 εκατομμυρίων Δολαρίων μέρος των εναγόντων. Η συμφωνία εγκρίθηκε τo Νοέμβριο του 2001 από Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Καλιφόρνια, κατά τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία της εν λόγω  Αμερικανικής Πολιτείας, στην οποία είχε την έδρα της η Providian Financial.

Μετά από την επιτυχή αυτή Διαμεσολάβηση, ακολούθησαν και άλλες αποζημιώσεις συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ προς 3 εκατομμύρια πελάτες του πιστωτικού ιδρύματος συνολικά, διαμορφώνοντας τη μεγαλύτερη συλλογική αποζημίωση που έχει ποτέ καταβληθεί σε πελάτες του από πιστωτικό ίδρυμα των ΗΠΑ.

Η οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας είχε, ως γνωστό, σημαντικό αντίκτυπο και στο τραπεζικό της σύστημα. Μεγάλο όγκο του φόρτου εξομάλυνσης των διενέξεων μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των πιστωτών-δανειοληπτών πελατών τους, οι οποίοι προστατεύονται από την τραπεζική νομοθεσία και από τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή, έχει αναλάβει ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο οποίος παρέχει σημαντικές υπηρεσίες αλλά δεν αποτελεί ουδέτερο όργανο συνδρομής των εμπλεκομένων στις εν λόγω διενέξεις και έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. Συμπληρωματικά προς αυτόν, οι πελάτες των τραπεζικών ιδρυμάτων μπορούν πλέον να κάνουν και στην Ελλάδα, όπως στο αμερικανικό παράδειγμα, χρήση της Διαμεσολάβησης για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους από πιστωτικά προϊόντα (κάρτες, δάνεια, αλληλόχρεους λογαριασμούς κ.α.) με τα εν λόγω ιδρύματα, σε περιβάλλον απορρήτου, ισοτιμίας και διαπραγμάτευσης αμοιβαίου οφέλους.

 

Σπύρος Αντωνέλος
Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής –
Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.consumeraffairs.com/news/providian_settlement.html