Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Βιαντρίνα της Φρανκφούρτης (Oder) και η Pricewaterhouse Coopers δημοσίευσαν, ως πέρας ενός δεκαετούς ερευνητικού προγράμματος, μια μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων στη Γερμανική Οικονομία.

Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 2005 – 2015 επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Βιαντρίνα της Φρανκφούρτης (Oder) και της Ελεγκτικής Εταιρίας Pricewatershouse Coopers παρακολούθησαν τις εξελίξεις των γερμανικών επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης των συγκρούσεων. Πρόκειται για το μοναδικό έως σήμερα μακράς διάρκειας ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο τελειώνει με τη δημοσίευση της μελέτης «Διαχείριση Συγκρούσεων στη Γερμανική Οικονομία – Εξελίξεις μιας Δεκαετίας». Στην επίκαιρη μελέτη ερωτήθηκαν περισσότεροι από 180 εκπρόσωποι επιχειρήσεων για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και σχετικά με την άποψη τους σε διάφορα είδη διαδικασιών, μέσω των οποίων επεξεργάζονται τις συγκρούσεις ανάμεσα αλλά και εντός των επιχειρήσεων τους.

Το σημείο εκκίνησης του 2005 ήταν η εξής παραδοχή: Οι εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, όπως η διαιτησία και η Διαμεσολάβηση, αξιολογούνταν μεν εμφανώς θετικότερα από την κρατική δικαστική διαδικασία, ωστόσο ταυτόχρονα χρησιμοποιούνταν εμφανώς σπανιότερα. Τα συγκριτικά στοιχεία δέκα χρόνια αργότερα δείχνουν μια ευχάριστη διαφοροποίηση. Ο Δρ. Μίχαελ Χάμμες, ειδικός της PwC, διαπιστώνει σχετικά: «Η διαφορά ανάμεσα στη θετική εκτίμηση και την πραγματική χρήση των εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών συνεχίζει από γενική άποψη να υφίσταται, γίνεται όμως ουσιωδώς μικρότερη».

Για όλα τα πεδία συγκρούσεων ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων επενδύει στοχευμένα πλέον στη δημιουργία και την ολοκλήρωση δομών διαχείρισης των συγκρούσεων καθώς και στην αντίστοιχη κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και των συνεργατών τους. Σχεδόν 80% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων στη μελέτη ανέφεραν ότι ασκούν τη διαχείριση των συγκρούσεων με επαγγελματικό τρόπο και σχεδόν 70% παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά των διευθυντικών τους στελεχών στις συγκρούσεις.

Ειδικά η Διαμεσολάβηση έχει αποκτήσει μια μεγαλύτερη σπουδαιότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κυρίως σε συγκρούσεις στον χώρο εργασίας καλούνται στο μεταξύ συχνά Διαμεσολαβητές, για να εξομαλύνουν τις διαφορές. Αυτό έχει ως σκοπό, σύμφωνα με αναφορές των επιχειρήσεων, να καταστήσει δυνατή τη συνέχιση των εργασιακών σχέσεων και να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα. Μερικές επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει και κωδικοποιήσει ήδη σε επιχειρησιακές συμβάσεις ή σε συμβάσεις εργασίας την προτίμηση εξωδικαστικών διαδικασιών έναντι των δικαστικών.

Πηγή: https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/br/km/Links/Pressemitteilung-IKM_Studie-Konfliktmanagement-V-2016.pdf

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης