Η ένωση Τραπεζών της Κένυα ποντάρει στη επίλυση των διαφορών μεταξύ τραπεζών και πελατών με σκοπό να ξεμπλοκάρει ποσό περίπου 10.000.000.000 σελινιών από την οικονομία.

Σε εκδήλωση που έγινε με θέμα την «Υπεραξία από την Διαμεσολάβηση» ο δικαστής Richard Muongo ανέπτυξε την οικονομική σημασία και το κέρδος για την οικονομία από την επίλυση των διαφορών με Διαμεσολάβηση, αναφέροντας ότι στο Εμπορικό και Φορολογικό Τμήμα των δικαστηρίων το ένα τέταρτο των αγωγών που κατατίθενται είναι μεταξύ Τραπεζών και Πελατών τους. Όπως χαρακτηριστικά ανάφερε, τον τελευταίο χρόνο από τις 660 υποθέσεις οι 159 αφορούσαν τις Τράπεζες, ενώ μόλις τον Μάϊο από τις 249 υποθέσεις οι 60 ήταν τραπεζικές με συνολική αξία 2.000.000 σελίνια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ένωση Τραπεζιτών της Κένυα  και οι δικαστικές αρχές εισήγαγαν ένα πιλοτικό σχέδιο για την εφαρμογή της Διαμεσολάβησης. Έτσι, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ο συνταξιούχος αρχιδικαστής, Willy Mutunga, εισήγαγε την Επιτροπή Διαμεσολάβησης και Πιστοποίησης, η οποία κλήθηκε να διαμορφώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού της Διαμεσολάβησης.  Η ένωση Τραπεζών της Κένυα έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία την πιλοτική φάση του σχεδίου για επίλυση των διαφορών με Διαμεσολάβηση με συμμετέχουσες, μάλιστα, Τράπεζες  όπως η Barclays, η Equity, η  Family, η African Gulf Bank  και η Housing Finance.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντος, Nuru Mugambi, οι δικαστικές αρχές είναι πεπεισμένες να μην κάνουν πίσω και θεωρούν ότι είναι συνταγματική υποχρέωση τους να προωθήσουν την επίλυση των διαφορών με Διαμεσολάβηση.

Πηγή: https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000207714/bankers-bet-on-out-of-court-mediation-to-unlock-sh10b-rows

Εύη Αυλογιάρη

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Πρόεδρος ADR Hellenic Center

Διαπ.Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών