Συζήτηση για τον νέο Νόμο 4469/2017

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 στις 18:00

στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Δορυλαίου 10-12, 4ος ορ.

115 21 Αθήνα

με εισηγητές τους κ.κ.

Φώτη Κουρμούση

Ειδικό Γραμματέα Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Νικόλα Κανελλόπουλο

Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ), διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, Δικηγόρο

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ (6944663214)                                                                                                          Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Συντονίστρια Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ

Χριστίνα Ηλιάδου (2106419034)
Διαπιστευμένη Δικηγόρος, Διευθύντρια Νομικού Τμήματος

Δήλωση Συμμετοχής