Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. καλωσορίζει τον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος, ως νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ).

Ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος από την πλευρά του δήλωσε ότι: «Η υιοθέτηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης που ήδη από ετών έχει έντονη παρουσία σε πολλές άλλες χώρες, αναμένεται να έχει ευεργετική επίδραση στην επίλυση διαφορών κατά τρόπον που θα βοηθήσει την Δικαιοσύνη να απαλλαγεί από το τεράστιο βάρος της και θα επιτρέψει την επιτάχυνση της απονομής της .

Ελπίζουμε ότι με την ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης,  η πολλαπλώς και αδίκως κακοχαρακτηριζόμενη και ταλαιπωρούμενη Δικαιοσύνη μας, θα πάψει να κατατάσσεται και στην «κατηγορία» εκείνων, οι οποίες χαρακτηρίζονται με τη ρήση του Καρόλου Ντίκενς: “Καθυστερημένη δικαιοσύνη σημαίνει άρνηση απόδοσής της”.

Μπορεί, όπως και στην περίπτωση του θεσμού της διαιτησίας, να υπάρχει καθυστέρηση και στην υιοθέτηση της Διαμεσολάβησης, αλλά παρά ταύτα, πιστεύω ότι στην πράξη θα βοηθήσει στην αναγνώριση του θεσμού από όλο και περισσότερους ενδιαφερόμενους για την επίλυση διαφορών πάσης φύσεως, για τις οποίες θα υπάρχει η συμβολή του Διαμεσολαβητή με ειδικές γνώσεις, αφαιρώντας από τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων υποθέσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο, τις οποίες καλούνται να κρίνουν πολλές φορές δικαστές που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις.

Ο ΟΠΕΜΕΔ έχει τόσο τη δυνατότητα, όσο και την επιθυμία, να συμβάλλει στην επιτυχία του θεσμού και είναι βέβαιον ότι θα προσπαθήσει όχι μόνον να συμβάλει στην επιλογή των καταλληλοτέρων αλλά κυρίως στη διάδοσή του και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στους πολίτες ώστε να επιλέγουν τη Διαμεσολάβηση ως μέσο επιλύσεως των διαφορών τους.»