Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) ήταν παρών στο 15ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ “Τουρισμός & Ανάπτυξη” με θέμα “Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις”, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.

Ο ΣΕΤΕ, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, αποτελεί έναv από τoυς είκοσι φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό και υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια διάδοσης και εμπέδωσης του θεσμού της Διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΕΜΕΔ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τη Διαμεσολάβηση και τα προτερήματά της σε σχέση με τη δικαστική διαμάχη και διένειμε έντυπο ενημερωτικό υλικό.