Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή διαμεσολαβητών πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 12 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη εκπαιδευτικό σεμινάριο από τον κ. Bill Eddy, Αμερικανό δικηγόρο και διαμεσολαβητή, με διεθνώς αναγνωρισμένη εξειδίκευση στη διαχείριση συγκρούσεων.

Η εκδήλωση, που είχε θέμα τη διαχείριση συγκρουσιακών προσωπικοτήτων, διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επίλυσης Διαφορών και τον φορέα ADR-ODR International, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης.

Εκπροσωπώντας την ομάδα των διοργανωτών, η κ. Ζωή Γιαννοπούλου, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΟΠΕΜΕΔ, υπογράμμισε την εκπαιδευτική σπουδαιότητα του σεμιναρίου με δεδομένη τη διεθνή αναγνώριση και το συγγραφικό έργο του ομιλητή.

Από την πλευρά του Οργανισμού, χαιρετισμό απηύθυνε ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Μάντζος, που υπερτόνισε την προστιθέμενη αξία όλων των εκδηλώσεων που κατατείνουν στην εξειδίκευση των διαμεσολαβητών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΟΠΕΜΕΔ, κ. Νίκος Βαλεργάκης, ο οποίος με τη σειρά του επισήμανε την ισχυρή αναγκαιότητα για μετεκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των Ελλήνων διαμεσολαβητών.