Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), που δημοσιεύθηκε στη Γενεύη το Μάρτιο 2017, oι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων υπέβαλαν κατά το 2016 προς επίλυση στον WIPO συνολικά 3.036 υποθέσεις για παραβιάσεις ονομάτων πεδίου/τομέα («domain names»). Ο αριθμός αυτός σημαίνει αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι καταγγελίες που αφορούσαν σε διαφορές σχετικά με τους νέους γενικούς τομείς ανωτάτου επιπέδου («generic Τop Level Domains – gTLDs») στον κυβερνοχώρο αυξήθηκαν κατά 16% το 2016 και αφορούσαν σε 5.374 ονόματα τομέα. Μεταξύ αυτών, τα XYZ, TOP και CLUB ήταν τα πιο κοινά νέα «gTLDs». Περισσότερα από 340 νέα gTLDs μπήκαν στο διαδίκτυο το 2016, όπως τα GAMES, SHOP και STREAM.

Ο Γενικός Διευθυντής του WIPO, Francis Gurry, δήλωσε: «Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των υποθέσεων/διαφορών στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως δείχνει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση τόσο από τους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων όσο και από τους καταναλωτές. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς μεγάλος αριθμός διαφορών αφορούν σε περιστατικά ηλεκτρονικής παραχάραξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο WIPO συμβάλλει στην αποκατάσταση αυτών των ονομάτων τομέα σε κατόχους εμπορικών σημάτων, περιορίζοντας έτσι την εξαπάτηση των καταναλωτών».

Οι υποθέσεις που εισήχθησαν προς επίλυση στον WIPO το 2016 αφορούσαν σε μέρη προερχόμενα από 109 χώρες. Μεταξύ των χωρών προέλευσης των καταγγελιών, οι ΗΠΑ παρέμειναν στην πρώτη θέση με 895 υποθέσεις, ακολουθούμενες από τη Γαλλία (466), τη Γερμανία (273), την Ουγγαρία (237) και την Ελβετία (180). Μεταξύ των πέντε πρώτων στη λίστα χωρών, η Γαλλία (+ 38%) κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση υποθέσεων.

Οι κορυφαίοι τομείς καταγγελιών ήταν ο τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός (12% επί του συνόλου των περιπτώσεων), η μόδα (9%), η βαριά βιομηχανία και τα μηχανήματα (9%), το διαδίκτυο και η πληροφορική (8%), η βιοτεχνολογία και τα φαρμακευτικά προϊόντα (7%).

Η Philip Morris είναι η πρώτη στον κατάλογο καταγγελλόντων με 67 υποθέσεις. Ακολουθούν οι AB Electrolux (51) και η Hugo Boss, η LEGO και η Michelin (42 έκαστη).

Το 2016 ο WIPO διόρισε 305 μέλη επιτροπών από 47 χώρες και διοίκησε διαδικασίες σε 15 διαφορετικές γλώσσες.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του WIPO διαχειρίστηκε το 1999 την πρώτη υπόθεση, ενώ το σύνολο των υποθέσεων που υποβλήθηκαν ξεπέρασε το όριο των 36.000 το 2016.

Οι διαφορές σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (34%) ήταν οι πιο συνηθισμένες μεταξύ των 60 υποθέσεων που έλαβε το Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας WIPO το 2016 και αφορούσαν διαφόρους τύπους διαφορών με αντικείμενο την πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης, οι υποθέσεις πληροφορικής και τεχνολογίας (ICT) ανήλθαν στο 20,5% των υποθέσεων, οι υποθέσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο 13,6% και οι διαφορές για εμπορικά σήματα σε 13,6%. Περαιτέρω υποβλήθηκαν και καταγγελίες αφορώσες σε συμβάσεις διανομής και δικαιόχρησης, σε βιομηχανικό σχέδιο και σε καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαδικασία διαμεσολάβησης του WIPO παρουσίασε την υψηλότερη ζήτηση, ενώ την αμέσως επόμενη θέση στη ζήτηση είχε η διαιτησία και η ταχεία διαδικασία διαιτησίας.

Οι υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που εισήχθησαν προς επίλυση μέσω των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution – ADR) το 2016 αφορούσαν μέρη από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.

Ορισμένες υποθέσεις αφορούσαν σε περισσότερους από έναν συμμετέχοντες για κάθε ένα ή και για τα δύο από τα μέρη της διαφοράς. Οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των πολυεθνικών και των ΜΜΕ, ήταν πρώτοι στη λίστα των καταγγελλόντων οι οποίοι υπήγαγαν τις υποθέσεις τους σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης, ενώ έπονται οι ιδιώτες και οι δήμοι, και τέλος τα ερευνητικά ιδρύματα, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι κοινωνίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τα ανεξάρτητα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Πηγή: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0003.html

Βασιλική Δεληστάθη

Δικηγόρος

Διαμεσολαβήτρια

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών