Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Με απόφαση (30.11. 2016) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κοντονή συστάθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Ειδικότερα, η επιτροπή θα προτείνει μεταρρυθμίσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση και ιδίως ως προς τις συνθήκες και τους όρους λειτουργίας του θεσμού, την επάρκεια των διαμεσολαβητών και εκπαιδευτών διαμεσολαβητών, τη λειτουργία φορέων κατάρτισης, τους κανόνες (κώδικα) δεοντολογίας, τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων και πιστοποίησης των διαμεσολαβητών, τον έλεγχο ποιότητας και λειτουργίας του θεσμού, τη σύνδεση του θεσμού με τα Πανεπιστήμια και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τα στατιστικά της διαμεσολάβησης.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. Χαράλαμπο Μαχαίρα του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη,ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Λάμπρο Κοτσίρη του Ευσταθίου, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
 2. Σοφία Τσέκου – Πλιάτσικα του Νικολάου, Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών,αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Παπαματθαίου του Ιωάννη, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 3. Αικατερίνη Φράγκου του Ιωάννη, Εφέτη Αθηνών, Δικαστική Μεσολαβήτρια,με αναπληρωτή τον Σταύρο Τσορμπατζόγλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή,
 4. Μιχαήλ Καλαντζόπουλο του Κωνσταντίνου, μέλος του Δικηγορικού ΣυλλόγουΑθηνών, με αναπληρωτή του τον Άγγελο Καμπίτση του Νικολάου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ,
 5. Δημήτριο Μελίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Πειραιά, Ειδικό ΕπιστημονικόΠροσωπικό στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καρανικόλα του Βύρωνα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 6. Αικατερίνη Ανουσάκη του Αριστείδη, Νομική Σύμβουλοτου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Στάμου του Ιωάννη, Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δικηγόρο Αθηνών,
 7. Ευάγγελο Ξηνταρόπουλο του Πέτρου, Νομικό Σύμβουλο του ΥπουργούΟικονομίας και Ανάπτυξης, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αρμπή του Ιωάννη, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 8. Ρωξάνη Κωστατζίκη του Μιχαήλ, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, με αναπληρώτρια την Πολυξένη Τσιτσώνη του Κίμωνα, Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,
 9. Σπυρίδωνα Αντωνέλο του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών, ΔιαπιστευμένοΔιαμεσολαβητή και Εκπαιδευτή, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Βούτσα του Ηλία, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 10. Ελένη Κουτσιμπού του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών,Μέλος στο Ειδικό Σώμα Διαιτητών Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Νομική Σύμβουλος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παπασπύρου του Σπυρίδωνα, Δικηγόρο Αθηνών και
 11. Δημήτριο Θεοχάρη του Βασιλείου, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω,Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, με αναπληρώτρια την Σωτηρία Κουμπούλη του Αναστασίου, Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Κατσίρη Αντωνίνα του Χρήστου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως 28-2-2017 Β)

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Πηγή: www.lawnet.gr