Συγκροτήθηκε και έχει αρχίσει τις εργασίες της η Επιστημονική Επιτροπή για τη Διαμεσολάβηση στις Διοικητικές Διαφορές του ΟΠΕΜΕΔ που έχει ορισθεί με σκοπό την επιστημονική διερεύνηση της δυνατότητας υιοθέτησης εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης των διοικητικών διαφορών και μορφών Διαμεσολάβησης στο Δημόσιο Δίκαιο.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, Πρόεδρο ΣτΕ ε.τ. και Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, Ιωάννη Κάρκαλη, Αντεπίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Βασίλειο Ανδρουλάκη, Πάρεδρο ΣτΕ, Γεώργιο Γεραπετρίτη, Επικ. Καθηγητή ΕΚΠΑ, Λίλα Μπακατσέλου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης – διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης, Αλεξάνδρα Δελλή, δικηγόρο Αθηνών, Βασιλική Σκορδάκη, δικηγόρο Αθηνών – διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης, ενώ γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Μάντζος, δικηγόρος Αθηνών και Εκτελεστικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ.

Στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν και οι κ.κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος ΟΠΕΜΕΔ και  Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, ανταλλάχθηκαν επιστημονικές απόψεις για τη δυνατότητα θέσπισης εξωδικαστικών μηχανισμών και στα πλαίσια του δημοσίου δικαίου, ενώ συμφωνήθηκαν ότι τα μέλη της Επιτροπής θα διενεργήσουν συγκριτικές έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις για εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών στις διοικητικές διαφορές.