Συνάντηση με τον νέο Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Κουτσούμπα είχε την 17/10/2016, στα γραφεία του Μ.Τ.Ε.Υ., αντιπροσωπεία του ΟΠΕΜΕΔ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού κ. Νικόλα Κανελλόπουλο.

Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη διαμεσολάβηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και η πρόθεση των μερών να εξετάσουν πιθανές συνέργειες ΟΠΕΜΕΔ και Μ.Τ.Ε.Υ στα πλαίσια της προαγωγής του θεσμού της ΕΕΔ.  Αντικείμενο ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και εκτιμήσεων αποτέλεσε το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων.  Επίσης, τονίστηκε και από τα δύο μέρη η σημασία της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ιδίως σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών και αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων.

Στη συνάντηση, από πλευράς του Μ.Τ.Ε.Υ. συμμετείχε και η κ. Αικατερίνη Τσελίκη, νομική σύμβουλος, ενώ ο ΟΠΕΜΕΔ, εκτός από τον κ. Κανελλόπουλο, εκπροσωπήθηκε από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής κα Κρίστη Κακομανώλη (ΕΕΤ), κ.κ. Ιωάννα Αναστασοπούλου και Νανά Παπαδογεωργάκη, Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών, κα Λίλα Βόγλη, Διευθύντρια του ΟΠΕΜΕΔ και κ. Δημήτριο Μάντζο,  Εκτελεστικό Γραμματέα.