Στις 08 Σεπτεμβρίου 2017 θα λάβει χώρα στο Αννόβερο της Γερμανίας το 14ο Συνέδριο για το Μάνατζμεντ των Συγκρούσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κάτω Σαξονίας.

Το φετινό συνέδριο θα ασχοληθεί με την Οικονομική Διαμεσολάβηση – Wirtschaftsmediation και την εξέλιξη της αγοράς της Διαμεσολάβησης (Mediationswirtschaft).

Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν τόσο η αξιολόγηση του νέου νόμου για την Διαμεσολάβηση που θα ολοκληρωθεί στην διάρκεια του καλοκαιριού όσο και η επιστημονική μελέτη με τον τίτλο GANDALF του Γερμανικού Ιδρύματος για την Διαμεσολάβηση. Πέντε χρόνια μετά την θέση σε ισχύ του Νόμου για την Διαμεσολάβηση (Mediationsgesetz) θα υπάρξει μια μερική αποτίμηση της κατάστασης της Οικονομικής Διαμεσολάβησης (Wirtschaftsmediation) και της οικονομίας της Διαμεσολάβησης. Το έναυσμα θα δώσει ο καθηγητής Δρ Lars Kirchhoff, του Ινστιτούτου για το Μάνατζμεντ των Συγκρούσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina  της Φρανκφούρτης (Όντερ), με την εναρκτήρια ομιλία του με θέμα: «Οικονομική Διαμεσολάβηση στην Γερμανία: Πεδία πλήρους υπεραξίας, αλλαγής και αντιφάσεων». Σε διάφορα τραπέζια συζητήσεων θα γίνει διαπραγμάτευση των εξής θεμάτων: «Οικονομικές Συγκρούσεις – Θεραπεία και Προφύλαξη δια της Διαμεσολάβησης», «Συναισθήματα στην Οικονομία – Συναισθήματα στην Διαμεσολάβηση» και «Η αγορά της Διαμεσολάβησης: Νέες γνώσεις από την επιστήμη».

Στη βάση αυτή το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Δημόσια Διοίκηση στο Σπάγερ, στο πλαίσιο μας στρογγυλής τράπεζας  με θέμα «Είναι η αγορά της Διαμεσολάβησης ένας κοιμώμενος γίγαντας ή μόνο ένα κλαδί χωρίς πιθανότητες ανάπτυξης;» θα παρουσιάσει μια έκθεση για την αξιολόγηση του Νόμου για την Διαμεσολάβηση. Περαιτέρω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του λεγόμενου Προγράμματος GANDALF για την παρακίνηση και για τα εμπόδια σχετικά με την χρήση της Διαμεσολάβησης. Στους σκοπούς και στα κίνητρα το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Διαμεσολάβηση, το οποίο πήρε την σχετική πρωτοβουλία και χρηματοδότησε το συνέδριο, έχει σαφείς σκοπούς και κίνητρα. Αυτά είναι να καταγραφούν πραγματικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των Διαμεσολαβήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Γερμανία, την αποτελεσματικότητα τους, την φύση των διαφορών που επιλύονται, το προφίλ αυτών που επιλέγουν την Διαμεσολάβηση, το προφίλ των Διαμεσολαβητών που τις πραγματοποιούν κ.α.

Δυνατότητες για δηλώσεις συμμετοχής υπάρχουν ήδη από την 01 Ιουνίου 2017 στην διεύθυνση www.km-kongress.de. Συνήθως οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης