Σύμφωνα με νέο νόμο που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, οι τράπεζες  του Queensland δεν θα μπορούν να προβούν σε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των αγροτών, πριν προσφέρουν πρώτα σε αυτούς τη δυνατότητα για Διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση του χρέους τους.

Ο  νέος νόμος αναφορικά με την υποχρεωτική διαμεσολάβηση για τα χρέη των αγροτών  βρήκε υποστηρικτές το Εργατικό κόμμα και το LNP,  ενώ σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προσφέρουν στους αγρότες τη δυνατότητα προσφυγής στη Διαμεσολάβηση  για την ρύθμιση του χρέους τους προς αυτές.

Ο Υπουργός Γεωργίας του Queensland, Bill Byrne, χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο νόμο ως  μια εναλλακτική λύση απέναντι στους δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες.

“Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες των αγροτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θα έχουν μια δίκαιη αντιμετώπιση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όταν βρεθούν ενώπιον του σοβαρού κινδύνου εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την αποπληρωμή δανείων τους”

“Γνωρίζουμε ότι η διαμεσολάβηση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα και να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης ωφελεί και τις τράπεζες αλλά πάνω απ’ όλα τον αγρότη” δήλωσε ο κ. Byrne.

Ο νέος νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1 Ιουλίου 2017 και η εφαρμογή του θα τελεί υπό την επιτήρηση της Aρχής Αγροτικής και Βιομηχανικής ανάπτυξης .

Πηγή: http://www.abc.net.au/news/2017-03-22/banks-cannot-foreclose-farmers-debt-mediation-new-qld-laws/8375502

Εύη Αυλογιάρη

MSc in Bioethics, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Πρόεδρος ADR Hellenic Center

Διαπ. Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Eπίτιμη Πρόξενος Εσθονίας στη Βόρεια Ελλάδα