Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝΚΑΔΑ) σε συνεργασία με το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ – ADR Hellenic Center) διοργανώνει νέο Πρόγραμμα  Εξειδίκευσης, με τίτλο: «Τραπεζική Διαμεσολάβηση για Διαμεσολαβητές», προσαρμοσμένο στις ανάγκες του νέου μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων (σε ευρώ και σε ελβετικό φράγκο) καθώς και των οφειλών των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών και στις εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές που οφείλουν να έχουν οι διαμεσολαβητές για την αποτελεσματική έκβαση αυτών των διαμεσολαβήσεων.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 18  ωρών και θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Ιανουαρίου,  στην Αλεξανδρούπολη.

Εισηγητές :

  1. Εύη Αυλογιάρη, Νομικός, MSc ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή – Δ.Π.Μ.Σ.) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση», υποψήφια διδάκτωρ του ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή) με θέμα «Ιατρική – Βιοηθική Διαμεσολάβηση και clinical ethics in health care», Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CEDR, ΤΟΟLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π.) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών εξειδικευμένη στην Τραπεζική και Ιατρική Διαμεσολάβηση Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, IMI Mediation Advocacy Certification, Διευθύντρια Κατάρτισης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης,  Υπεύθυνη του προγράμματος Τραπεζικής Διαμεσολάβησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ελ.κ.ε.δ./ ADR Hellenic Center) (http://www.avlogiari.gr).
  1. Επιστημονικοί Συνεργάτες εξειδικευμένοι στις τραπεζικές συμβάσεις και στα οικονομικά και λογιστικά επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε Διαμεσολαβητές  που θέλουν να εξειδικευτούν στην Διαδικασία της Τραπεζικής Διαμεσολάβησης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει: θεωρία για την συγκεκριμένη διαδικασία της Τραπεζικής Διαμεσολάβησης  προετοιμασία, στρατηγική Διαμεσολάβησης, τεχνικές διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση συμμετοχής πολλών μερών στη Διαμεσολάβηση, θεωρία για κατανόηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, της μελέτης υπολογισμού εσόδων από τη ρευστοποίηση της επιχείρησης, δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αλληλόχρεος λογαριαμός κ.λ.π. καθώς και  βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, (18 θέσεις) παρακαλούμε να ολοκληρώσετε σύντομα την αίτησή σας γιατί τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων.

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 490,00 €.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την 8η Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλ. 2310 538919  καθημερινά από 09:30 έως 15:30.

Email: info@diamesolavisi.org

Site: www.diamesolavisi.org

Λίγα λόγια για το  ADR Hellenic Center

Το ADR Hellenic Center είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση. Το ADR Hellenic Center παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους Διαμεσολαβητές (διάρκειας 40 ωρών), που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδος και της Κύπρου, όπως ακριβώς έχουν κάνει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και προσφέρει με μεγάλη επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευσης  στον τομέα της Τραπεζικής Διαμεσολάβησης. Από το 2014 το ADR Hellenic Center είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ) (πιστοποιημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης), ενός εκ των πέντε λειτουργούντων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. Από το έτος 2015, το ADR Hellenic Center παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του  International Mediation Institute (I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες των Διαμεσολαβητών, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι ( approved by the International Mediation Institute (I.M.I) – cultivate global, professional standards for experienced mediators, advocates and others involved in the field of ADR).  Από δε το έτος 2015 είναι μέλος του Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution).

Λίγα λόγια για το  ΙΝΚΑΔΑ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ) σε συνεργασία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛΚΕΔ)* παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους Διαμεσολαβητές (διάρκειας 40 ωρών) που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας, όπως ακριβώς έχουν κάνει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όλα τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν τόσο στο ΙΝΚΑΔΑ όσο και στο ΕΛΚΕΔ (ο Διευθυντής, ο Διευθυντής Κατάρτισης, ο Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης, οι Εκπαιδευτές) είναι πρόσωπα εγνωσμένης ακαδημαϊκής αξίας και διακεκριμένοι επιστήμονες σε διαφορετικούς γνωστικούς τομείς, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη Διαμεσολάβηση και την εφαρμογή των τεχνικών αυτής. Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ιστορικό – βιογραφικό του κάθε εκπαιδευτή εισφέρει στην εκπαίδευση ξεχωριστά στοιχεία τα οποία άπτονται των διαφορετικών χαρακτηριστικών της Διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψηφίων Διαμεσολαβητών έχει προσαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική ιδιοσυγκρασία με σαφείς όμως αναφορές στη διεθνή – ευρωπαϊκή εμπειρία. Η εκπαίδευση συνδυάζει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (όπως για παράδειγμα συνδυασμό της νομικής επιστήμης με αυτή της ψυχολογίας, τη θεωρία των συγκρούσεων, τη διαχείριση των συναισθημάτων με έμφαση στη διαχείριση του θυμού και των προσδοκιών, τεχνικές διαπραγματεύσεων κ.λπ.), συντελείται με τη χρήση τόσο ελληνικής όσο και διεθνούς βιβλιογραφίας από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους καθηγητές και επιστήμονες και δίδει μεγάλη βαρύτητα σε σενάρια προσομοιώσεων – role playing πάνω σε πραγματικές υποθέσεις από την ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα αλλά και τη διεθνή εμπειρία. Επιπροσθέτως, γίνεται εξειδικευμένη αναφορά και διδασκαλία του ελληνικού / ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και του ρόλου του Έλληνα παραστάτη δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση.

Παράλληλα με τη βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών το ΙΝΚΑΔΑ θα προσφέρει και προγράμματα που αφορούν το ρόλο του παραστάτη δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση (advocacy mediation), τα οποία μπορεί να αφορούν και εξειδικευμένους τομείς (όπως π.χ. η τραπεζική Διαμεσολάβηση, η οικογενειακή Διαμεσολάβηση, ιατρική Διαμεσολάβηση κ.λ.π.).