Το παράδειγμα της επίλυσης μίας διαφοράς που ανέκυψε ανάμεσα στην Τράπεζα και σε μια επιχείρηση, με επίκεντρο μια κατάθεση ύψους 500.000 €, αποδεικνύει το πως η Διαμεσολάβηση μπορεί να ενεργήσει θετικά στις επιχειρηματικές σχέσεις και να αποφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές.

Η εν λόγω διαφορά ξεκίνησε όταν μια επιχείρηση κατόπιν διαπραγματεύσεων αποφάσισε να εξοφλήσει το δάνειο της απέναντι στην Τράπεζα, ώστε η Τράπεζα να αποδεσμεύσει κατάθεση ύψους 500.000 € που διατηρούσε ενεχυριασμένη για την εξασφάλιση του εν λόγω δανείου.

Πράγματι, ύστερα από συνεννοήσεις που προηγήθηκαν, η επιχείρηση κατέβαλε και εξόφλησε το υπόλοιπο του δανείου της και ζήτησε από την Τράπεζα να αποδεσμεύσει την κατάθεση ύψους 500.000€. Η Τράπεζα, όμως, αρνήθηκε να αποδεσμεύσει την κατάθεση επικαλούμενη ότι τα φυσικά πρόσωπα – εγγυητές του δανείου, διατηρούσαν προσωπικά δάνεια στην Τράπεζα και η κατάθεση θα παραμείνει δεσμευμένη προς εξασφάλιση τους.

Η απάντηση αυτή ήταν η αφορμή για να διαρραγεί πλήρως η σχέση της Τράπεζας και της επιχείρησης, η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι τότε διαπραγματεύσεις, είχε λάβει από την Τράπεζα όλες τις διαβεβαιώσεις για την αποδέσμευση των χρημάτων της και μάλιστα, είχε ήδη προγραμματίσει την διοχέτευση τους για τη διενέργεια επένδυσης στον εξοπλισμό της.

Η επένδυση ανεστάλη προσωρινά και η εταιρεία βρέθηκε να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, αφού είχε καταβάλλει τα χρηματικά της διαθέσιμα για να εξοφλήσει το δάνειο, ενώ τα διαθέσιμα από την κατάθεση παρέμεναν δεσμευμένα. Έτσι, η επιχείρηση κατέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας από την Τράπεζα να της καταβάλλει τα χρήματα της κατάθεσης.

Παρά την προσφυγή στα δικαστήρια, οι σύμβουλοι της επιχείρησης με προεξάρχοντες τους δικηγόρους της, προσέγγισαν την Τράπεζα με σκοπό να επιλυθεί η διαφορά τους με Διαμεσολάβηση.

Η Τράπεζα προσήλθε στις διαπραγματεύσεις και εν τέλει τα μέρη κατέληξαν, σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, στην απόδοση του ποσού της κατάθεσης στην επιχείρηση. Ο δικηγόρος της επιχείρησης που χειρίστηκε την υπόθεση και ο οποίος ήταν Διαμεσολαβητής με εξειδίκευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση,  προέβαλε την καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά της Τράπεζας και το γεγονός ότι, πλέον, η επιχείρηση είχε απωλέσει την εμπιστοσύνη της απέναντι στην Τράπεζα και επιθυμούσε να διακόψει κάθε συνεργασία. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επέδρασε καίρια στην απόφαση της Τράπεζας να έρθει σε συμφωνία.

Πηγή: http://www.avlogiari.gr/frontend/new.php?aid=426&cid=36

Νίκος Καραγιαννάκης,

Ιnformation Technology – ΜSc General Management

Διαμεσολαβητής (ΥΔΑΔΔ, ΑDR Hellenic)

Υπεύθυνος  Marketing και Συντονιστής Εκπαίδευσης  ΑDR Hellenic Center