Η νομοθεσία σε αρκετές πολιτείες των Η.Π.Α., όπως στη Νεμπράσκα, στην Αιόβα και στη Μινεσσότα για διαφορές που προκύπτουν από αγροτικά δάνεια απαιτεί από τον πιστωτή, πριν καταθέσει αγωγή κατά του οφειλέτη, να αποστείλει στον τελευταίο έγγραφη πρόσκληση με σκοπό την προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με Διαμεσολάβηση. Στις πολιτείες αυτές η πρόσκληση για Διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί δικονομική προϋπόθεση για την έναρξη μιας μελλοντικής δικαστικής διαμάχης (pre-lawsuit mediation statutes).

Στην ετήσια έρευνα που δημοσιεύτηκε στη Μινεσσότα – μια πολιτεία με 5,5 εκ. πληθυσμό και 74.500 αγρούς – και δημοσιεύει στοιχεία για τη χρήση του θεσμού της Διαμεσολάβησης σε υποθέσεις αγροτικών δανείων, καταγράφηκαν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία για το έτος 2015:

  • 472 προσκλήσεις για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση απεστάλησαν στους δανειολήπτες
  • 097 δανειολήπτες ζήτησαν την υπαγωγή της διαφοράς σε Διαμεσολάβηση με 917 εξ’ αυτών να ολοκληρώνουν τη διαδικασία
  • Το συνολικό ποσό των δανείων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαδικασιών Διαμεσολάβησης ανήλθε περίπου σε 180,6 εκ. δολάρια
  • 79% των δανειοληπτών, που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης κατέληξαν σε συμφωνία με τους πιστωτές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλά αυτά ποσοστά επιτυχούς επίλυσης των διαφορών επιτεύχθηκαν σε πρώιμο σχετικά στάδιο – πριν δηλ. ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη – όταν συνήθως τα μέρη ακόμη δεν «πιέζονται» να επιτύχουν συμβιβασμό. Σε κάθε περίπτωση, η Διαμεσολάβηση, ανεξάρτητα από το αν ξεκινά επειδή υπάρχει νομική υποχρέωση για πρόσκληση σε συμμετοχή στη διαδικασία ή εθελοντικά, παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα (79% ποσοστό επιτυχίας) και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα σε όσους την επιλέγουν.

Πηγή: https://mediatbankry.com/2017/01/

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)